ΑΠΟΨΕΙΣ

Λίγη, αλλά όχι άκαρπη

Η συνταγματική αναθεώρηση, που ολοκληρώθηκε χθες, αφήνει ανέπαφες στον καταστατικό χάρτη διατάξεις που, από την εμπειρία σαράντα πέντε χρόνων, έχουν αποδειχθεί δυσλειτουργικές και παρωχημένες. Το πιο συζητημένο παράδειγμα είναι η απαγόρευση ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων. Παρότι χαμηλότερη των προσδοκιών, η αναθεώρηση δεν ήταν όμως και εντελώς άκαρπη. Εξουδετέρωσε, τουλάχιστον, την πρόβλεψη διάλυσης της Βουλής, που είχε αποβεί νάρκη για την πολιτική ομαλότητα. Αυτή η αλλαγή είναι ένα ελάχιστο ίχνος ότι το πολιτικό σύστημα μπορεί να διδάσκεται από τα σφάλματά του.