ΑΠΟΨΕΙΣ

«Ατομικώς» εορτάσαντες

Η επέτειος της Εθνεγερσίας του 1821 εορτάσθηκε «ατομικώς», κατ’ οίκον, δίχως συμμετοχή ημών των πολιτών. Eνας ιός, η φύση του οποίου δεν έχει προσδιορισθεί ακόμη ώστε να αντιμετωπισθεί επιτυχώς, κατέλυσε την κρατούσα τάξη περί συλλογικής συμμετοχής στο μείζον γεγονός που οδήγησε εις τη δημιουργία του ανεξαρτήτου κράτους μας.

Διακόσια χρόνια –παρά ένα– έχουν περάσει από την εκδήλωση της Επαναστάσεως και στο διάστημα αυτό ειπώθηκαν όσα παρήγαγαν η έρευνα, ο θαυμασμός, ο φθόνος και η επινοητικότης ιστορικών, καλλιτεχνών και διανοουμένων.

Eνα πανόραμα που το συνθέτουν πράξεις ηρωισμού, εμφύλιων συγκρούσεων, ιδιοτέλειας και ταυτοχρόνως αυταπαρνήσεως και πατριωτισμού ήταν η Επανάσταση του ’21, της οποίας κύρια στοιχεία υπήρξαν ο ανορθολογισμός και η μυστηριακή παρόρμηση. Επρόκειτο εν ολίγοις για κάτι το απολύτως ελληνικόν.

Ιστορικώς, η έκρηξη της Επαναστάσεως για τα ισχύοντα της εποχής ήταν ετεροχρονισμός ακατανόητος, μετά την καταστολή της Γαλλικής Επαναστάσεως, τη συντριβή του Βοναπάρτη. Hταν εκδήλωση υψίστης ανυπακοής προς την ευρωπαϊκή τάξη πραγμάτων. Hταν επίσης κάτι το ελληνικόν.

Πολλά αναφέρονται κατά καιρούς περί της αστικής διαστάσεως της εξεγέρσεως των Ελλήνων. Αλλά, όπως ευφυέστατα έγραψε ο Παναγιώτης Πιπινέλης, «η αστική τάξις εν Ελλάδι δεν είχε ανάγκην να εκδιώξη τους Τούρκους διά να ανέλθη ως “τάξις κοινωνική” και να κυριαρχήση. Εκυριάρχη ήδη εντός του φεουδαρχο-αγροτικού τουρκικού κράτους».

Ενδεχομένως δύο έννοιες –«ελευθερία» και «πίστη»–, όταν κατέστησαν βιώματα του έθνους, να δρομολόγησαν το κατακλυσμιαίο γεγονός της Εθνεγερσίας. Ο Αγώνας του ’21 ανέδειξε ήρωες. Το κράτος που προέκυψε υπήρξε επεισόδιο της ευρωπαϊκής διπλωματίας. Και παραμένει εν πολλοίς έως σήμερα.

Αυτά «ατομικώς», κατ’ οίκον έγκλειστοι φέτος. Εναγωνίως αναμένουμε, βεβαίως, τι θα μας πουν του χρόνου αυτοί που οργανώνουν τους εορτασμούς για τα διακόσια χρόνια από την Επανάσταση του ’21. Την υγειά μας να έχουμε, πρώτα ο Θεός, και λίγα μετρητά παρεμπιπτόντως για τις αναποδιές που επιφυλάσσει στον άνθρωπο η ζωή. Κατά τα άλλα, ιός είναι, θα περάσει.