ΑΠΟΨΕΙΣ

Χαλαρότητα

Η εικόνα από τους χώρους δια-σκέδασης δείχνει τέλεια αδια-φορία για τους υγειονομικούς κανόνες. Η ανεξέλεγκτη αυτή χαλαρότητα έρχεται σε αντίθεση με την αυστηρότητα στην ακτοπλοΐα και σε άλλους τομείς, όπου υπάρχει έλεγχος. Η πολιτεία πρέπει να εγγυηθεί ότι οι κανόνες εφαρμόζονται ίσα και ενιαία ή να τους αναθεωρήσει, όπου αποδεικνύονται ανεφάρμοστοι. Δεν μπορεί, πάντως, να υπάρχει δημόσια υγεία δύο ταχυτήτων.