ΑΠΟΨΕΙΣ

Καταλύτες μεταρρύθμισης

Η αποκατάσταση της λειτουργίας των Πρότυπων Σχολείων, με πραγματική αξιολόγηση διδασκόντων και διδασκομένων, ξαναδίνει στη δημόσια εκπαίδευση μονάδες που μπορούν να λειτουργήσουν ως εκκολαπτήρια αριστείας και ιμάντες κοινωνικής κινητικότητας. Το ζητούμενο είναι τα Πρότυπα να μη μείνουν «νησίδες», αλλά να λειτουργήσουν ως υποδείγματα για τη μεταρρύθμιση όλου του συστήματος.