ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 26-6-1940

80 χρoνια πριν… 26-6-1940

ΓΑΛΛΙΚΗ ΙΝΔΟΚΙΝΑ: Καθ’ α ανήγγειλε το ιαπωνικόν Στρατηγείον της νοτίου Κίνας, από της 17ης Ιουνίου ήρχισαν επιχειρήσεις όπως «παύση διά της βίας» η μεταφορά πολεμικών ειδών μέσω της Γαλλικής Ινδοκίνας, προοριζομένων διά τον Κινέζον στρατάρχην Τσαγκ Κάι Σεκ. [φωτ.]

NTE ΓΚΩΛ: Ο στρατηγός Ντε Γκωλλ, ο οποίος εσχημάτισε την Γαλλικήν Εθνικήν Επιτροπήν εν Λονδίνω, ήτις θα συνεχίση την γαλλικήν αντίστασιν εναντίον της Γερμανίας και της Ιταλίας, μετέβη σήμερον εις το Φόρεϊν Οφφις, συνοδευόμενος υπό του υπασπιστού του.

ΜΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ: Ανεγνώσαμεν χθες: «Το βράδυ της Πέμπτης εις το γήπεδον του Παναθηναϊκού γίνεται ο τελευταίος ποδοσφαιρικός αγών της περιόδου 1939-1940». Και εσκέφθημεν ότι καιρός είναι να επέμβη η αρμοδία αρχή διά να μη «γίνη» […] ουδείς πλέον νυκτερινός γύρος εις το Στάδιον του Παναθηναϊκού. Επί τέλους αποτελεί πρόκλησιν προς τους περιοίκους, προς τους ατυχείς ασθενείς του Αντικαρκινικού Ινστιτούτου, προς τους Αθηναίους, αυτή η επιμονή των ποδοσφαιρικών σωματείων να οργανώνουν κατά τας νύκτας τας θορυβώδεις συναντήσεις των.