ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 17.Ι.1965 (ΙΙ)

18s2_filistor

Ο ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΜΟΣΚΟΒΟΣ: (Από κύριον άρθρον της «Κ» με τίτλον “Η μεγάλη ευθύνη”, όπου, μεταξύ άλλων, εγκαλεί τον πρωθυπουργόν Γεώργιον Παπανδρέου διότι έκαμε υπουργόν Εσωτερικών τον σοσιαλιστή Ηλίαν Τσιριμώκον. Το απόσπασμα περιλαμβάνει παλαιό κείμενο του Τσιριμώκου ως ΕΑΜικού συνοδοιπόρου, ο οποίος όμως τον Αύγουστον του 1965 εχρίσθη πρωθυπουργός της λεγομένης δευτέρας βασιλικής κυβερνήσεως των Αποστατών.) « […] Αντ’ αυτού, ο κ. Γ. Παπανδρέου διορίζει εις το υπουργείον των Εσωτερικών τον κ. Τσιριμώκον, ο οποίος πιστεύει ότι… “Ο Μόσκοβος ο τωρινός, η ΕΣΣΔ σα δύναμι, που δεν έχει, που δεν μπορεί να έχη ιμπεριαλιστικούς σκοπούς και που έχει συμφέρο ν’ αποτυγχάνουν του καπιταλισμού τα σχέδια και να μη γίνη πόλεμος, ο Μόσκοβος το φόβητρο του ιμπεριαλισμού, ο Μόσκοβος συντελεστής της αντιφασιστικής νίκης, έγινε της ειρήνης εγγυητής.” Πρέπει, λοιπόν, να είμεθα αθεραπεύτως αφελείς εάν πιστεύωμεν ότι η Κυβέρνησις του κ. Παπανδρέου θα ήτο ποτέ διατεθειμένη να δυσαρεστήση τον Μόσκοβον -εσωτερικόν και εξωτερικόν. […].» [Εις την φωτογραφίαν, ο Ηλίας Τσιριμώκος (με το παλτό) μαζί με μέλη της ηγεσίας του ΕΑΜ Στέφανον Σαράφην, Γεώργιον Σιάντον και Ιωάννην Σοφιανόπουλον μετά την τελική υπογραφή της Συμφωνίας της Βάρκιζας το μεσημέρι της 12ης Φεβρουαρίου 1945 στο υπουργείο Εξωτερικών.]

ΒΡΑΒΕΙΑ: Εις τον λογοτεχνικόν διαγωνισμόν του Συλλόγου Φοιτητών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (κριτική επιτροπή Φ. [οίβος] Δέλφης, Γ. [ιώργος] Σαραντής, Κ. Παππάς) έλαβαν α΄, β΄ και γ΄ βραβείον ποιήσεως οι αναφερόμενοι κατά σειράν, Ν. [άσος] Βαγενάς, Μαρία Στυλιώτου, Μαρία Γραμματικού.