ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 24.Ι.1965

24s2filis

«ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ» ΕΓΚΩΜΙΟΝ:  (Από χρονογράφημα της Ε. [λένης Βλάχου] η οποία, κατά το γνωστό σχήμα, αποδίδει σε κάποιον ανώνυμο, δήθεν συνομιλητή της, αυτά που θέλει η ιδία να ειπεί.) «“ […]Και μην υποτιμάτε τον έναν άνθρωπο και την μια ιδέα, θυμηθήτε ότι ένας μόνος, ο Χίτλερ, με μια ιδέα, την επιβολή του Γ΄ Ράιχ, έκαψε τον κόσμο και παρ’ ολίγον να τον κατακτήση… Η ιδέα λοιπόν που χρειάζεται τώρα να βρη προστάτη είναι η ιδέα της Επαναστάσεως. Μιας Επαναστάσεως ηθικής και κοινωνικής, που να ζητήση να απαλλάξη τον τόπο από το ψέμα, την υποκρισία, το πανταχού παρόν συμφέρον, βαφτισμένο πάντοτε πατριωτισμό, από την δειλία, από την ταπεινή κολακεία, από την επίμονη προσπάθεια επιβιώσεως της ρουσφετολογίας, από την ανευθυνότητα και την απόδοσι όλων των αμαρτιών εις τους κομμουνιστάς. Φταίνε για πολλά, αλλά όχι για όλα, και δεν φταίνε για την Κυβέρνησιν [Γεωργίου Παπανδρέου] που έχομε, ούτε για τους τριακοσίους αριστοκράτας που μας αντιπροσωπεύουν. Αρχοντες πραγματικοί, έχουν συγκεντρώσει όλα τα προνόμια, όλα τα «δωρεάν», όλες τις απαλλαγές, όλες τις προστασίες, οι αιωνίως απόντες από την Βουλή κύριοι βουλευταί μας. […] Ας είναι, τους είχαμε, τους έχομε και θα τους έχωμε αν δεν γίνει επανάστασις. Ειρηνική επανάστασις, εθνική επανάστασις, ιδεολογική επανάστασις, η οποία να ξεχωρίση τους αδίκως συμπεριλαμβανομένους εις τον σωρόν και να δώση, μαζί τους την μάχη! […]” […].»

(Σημ. «Φ»: Και ύστερα, αντί για τους στρατηγούς του Βασιλέως που θα έστηναν και μια κουτσουρεμένη Βουλή εκ των «αδίκως συμπεριλαμβανομένων εις τον σωρόν», ήρθαν οι «άξεστοι» συνταγματάρχες και χάλασαν τη δουλειά…)

ΣΕΦΕΡΗΣ: Ο ποιητής Γιώργος Σεφέρης μετέχων εις την οργανουμένην υπό της Ελληνοαμερικανικής Ενώσεως σειράν φιλολογικών εκδηλώσεων, θα διαβάση αύριον Δευτέραν 8 μ.μ. εις την αίθουσάν της (Μασσαλίας 22) ποιήματά του. Αύτη είναι η πέμπτη εκδήλωσις της σειράς «Ελληνες ποιηταί διαβάζουν ποιήματά τους», που οργανούται από το Γραφείον Μορφωτικών Σχέσεων της Αμερικανικής Πρεσβείας