ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 2-10-1940

80 χρoνια πριν… 2-10-1940

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ: Ο υπουργός των Εσωτερικών της Ισπανίας κ. Σούνερ αφίκετο σήμερον εις την Ρώμην, προερχόμενος εκ Γερμανίας. Ο Ισπανός υπουργός εγένετο εγκαρδίως δεκτός υπό του κόμητος Τσιάνο. […] H «Γκαζέτα ντελ Πόπολο», του Μιλάνου […] λέγει μεταξύ άλλων: Η Μεσόγειος, εις τους λαούς της Μεσογείου. Αυτή είναι η κυριωτέρα αξίωσις της ιταλικής πολιτικής, διά της οποίας η Ιταλία και η Ισπανία πρόκειται να ενισχύσουν την φιλίαν και την αλληλεγγύην των. […] Η Ισπανία αποβλέπει –και είναι αντάξια– να παίξη τον ρόλον της εις την ιστορίαν της απελευθερώσεως της ευρωπαϊκής ηπείρου από την αγγλικήν επικράτησιν.
 
ΕΠΙΤΙΜΟΣ: […] Απενεμήθη ο τίτλος του επιτίμου πολίτου των Ηνωμένων Πολιτειών, εις τον καθηγητήν Αϊνστάιν, τον θεμελιωτήν της Θεωρίας της Σχετικότητος.
 
ΒΑΝ ΝΤΑΪΚ: […] Ανευρέθη ο πολύτιμος πίναξ του διασήμου ζωγράφου Βαν Ντυκ, «Ο Χριστός επί του Σταυρού». Ο πίναξ, ο οποίος είχεν εξαφανισθή προ τεσσάρων μηνών, μετεφέρθη και πάλιν εις τον καθεδρικόν ναόν της πόλεως Τερμόντ, εις τον οποίον ανήκει από αιώνων.