ΑΠΟΨΕΙΣ

Επιδρά η κατάρτιση;

Την ασφάλιση και όχι τις «ικανοποιητικές αποδοχές» αναδεικνύουν ως
το πρώτο επιθυμητό χαρακτηριστικό της εργασίας οι άνεργοι οι οποίοι
δεν μπόρεσαν να επανέλθουν στην αγορά, έξι μήνες μετά το πρόγραμμα
κατάρτισης που παρακολούθησαν.

Σύμφωνα με έρευνα του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της
ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ), η εξασφάλιση της ασφάλισης προτάσσεται από το 58,1%
των ερωτηθέντων που ολοκλήρωσαν κάποιο πρόγραμμα σε Κέντρα
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) και από το 61,4% εκείνων που είχαν
την ευκαιρία να επιλεγούν για κάποιο πρόγραμμα των Ινστιτούτων
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ).

Οι «ικανοποιητικές αποδοχές» έρχονται δεύτερες στην κατάταξη των
απαντήσεων με ποσοστά που κυμαίνονται από 29,6% έως 31,2%, ενώ το
ζητούμενο της «πλήρους απασχόλησης» που άλλοτε θα ήταν πρώτο έχει
κατρακυλήσει στην 4η θέση.

Τα ευρήματα της έρευνας που πραγματοποίησε το ΚΑΝΕΠ, με θέμα τη
«σύνδεση της επαγγελματικής κατάρτισης με την απασχόληση», δεν
αναδεικνύουν μόνο την προτεραιότητα για το δημόσιο σύστημα υγείας
-μία ακόμη υπό κατάρρευση βεβαιότητα- αλλά και ένα ρεαλισμό που
αγγίζει τα όρια της απαξίας. Αλλωστε, μόνο το 10,6% των αποφοίτων
ΙΕΚ αναζητεί εργασία που «να ανταποκρίνεται στα προσόντα» του.

Πρόκειται, όμως, για ρεαλισμό ή μήπως οι ερωτηθέντες αδιαφορούν για
την αναζήτηση μιας υψηλότερων προσόντων εργασίας επειδή, κατά
βάθος, γνωρίζουν ότι η κατάρτιση ή οι σπουδές δεν τους εξόπλισαν με
τα κατάλληλα προσόντα και δεν απέκτησαν τις δεξιότητες που θα
συνέβαλαν στην ανεύρεση εργασίας; Και οι διαφημίσεις των ΙΕΚ, οι
δημόσιες σχέσεις των ιδιοκτητών τους, τι αποτέλεσμα είχαν; Βεβαίως
υπάρχουν εξαιρέσεις. Για παράδειγμα στον χώρο των κινηματογραφικών
σχολών ΙΕΚ υπάρχουν σχολές οι οποίες αν και δεν εκσυγχρονίστηκαν
διατηρούν το κύρος τους από τον επαγγελματισμό των καθηγητών και
την αύρα μιας παράδοσης.

Πάντως, για την κατάρτιση (αρχική ή συνεχιζόμενη ) η έρευνα του
ΚΑΝΕΠ δεν διστάζει να πει ορισμένες αλήθειες: Ελάχιστα επιδρά στην
ανεύρεση εργασίας. Οι άνεργοι με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο είναι
σχεδόν αποκλεισμένοι, ενώ συχνά τα προγράμματα και η πρακτική
άσκηση λειτουργούν ως υποκατάστατα για μείωση των μισθών, όπως
συμβαίνει με το voucher κατάρτισης. Τα συστήματα κατάρτισης χρήζουν
ριζικών αλλαγών. Αλλά οι περιορισμοί που τίθενται από τα κυκλώματα
της κατάρτισης είναι ισχυροί.

Οι υπηρεσίες κατάρτισης σε δημόσια και γνωστά ιδιωτικά ΙΕΚ και σε
ΚΕΚ αποτελούσαν επί χρόνια τη δεύτερη πηγή εισοδήματος για πολλούς
εκπαιδευτικούς, ακαδημαϊκούς, ερευνητές και εμπειρογνώμονες των
Βρυξελλών. Οσο κι αν ανάμεσά τους βρίσκονται και άξιοι, η τάση μάς
οδηγεί στη γνωστή τροχοπέδη των ειδικών στα δίκτυα και τις
δικτυώσεις.