ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 12.ΧΙ.1964

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΝ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ: Ηράκλειον, 11.– Πολύνεκρον αεροπορικόν δυστύχημα εσημειώθη σήμερον την 6.30΄ απογευματινήν εις τον διάδρομον προσγειώσεως του πολιτικού αεροδρομίου Ηρακλείου, όπου προσεγειώθη ανωμάλως και ανεφλέγη δικινητήριον γαλλικόν στρατιωτικόν αεροσκάφος τύπου Ρ.2.Α. Ανήκον εις την αεροναυτικήν βάσιν της Νιμ – Γκαρόν. Εννέα Γάλλοι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί του ναυτικού είναι οι νεκροί του δυστυχήματος και τέσσαρες τραυματίαι εκ των οποίων ο ένας βαρέως. […].

ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ ΑΠΟ ΣΑΒΒΙΔΗ: Εντός του 1965 θα κυκλοφορήση νέα και ολοκληρωμένη έκδοσις Απάντων των ευρισκομένων του Κ. Γ. Καρυωτάκη […] Η φιλολογική επιμέλεια της εκδόσεως –που θα περιλαμβάνη και σχόλια φιλολογικά και ερμηνευτικά– ανετέθη εις τον Γ. Π. Σαββίδην και η τυπογραφική επιμέλεια εις τον κ. Ε. Χ. Κάσδαγλην. […].

CARLOS ALVAREZ: Μαδρίτη, Νοέμβριος.– Ο Ισπανός ποιητής Κάρλος Αλβαρεθ [γεν. 1933] θα δικασθή προσεχώς υπό ισπανικού στρατοδικείου. Ούτος μόλις προ μηνός κατεδικάσθη υπό πολιτικού δικαστηρίου της Μαδρίτης εις φυλάκισιν τριών ετών και δύο μηνών με την αιτιολογίαν ότι εδημοσίευσεν εις το εξωτερικόν επιστολήν εις την οποίαν υπεστήριζεν ότι το στρατοδικείον που κατεδίκασε εις θάνατον τον κομμουνιστήν ηγέτην Χουλιάν Γκριμάου [εξετελέσθη την 20ήν Απριλίου 1963] απετέλει «δικαστικήν παρωδίαν».

ΜΕLCΗΙΟR WANKOWICZ: Βαρσοβία, Νοέμβριος.– Η δίκη του Μελχιόρ Βάνκοβιτσ [1892 – 1974] ετερματίσθη διά της καταδίκης του Πολωνοαμερικανού συγγραφέως εις τριετή φυλάκισιν, μειωθείσαν κατά το ήμισυ δυνάμει προσφάτου νόμου περί χορηγήσεως αμνηστίας διά τα πολιτικά αδικήματα. Ο Βάνκοβιτς απελύθη προσωρινώς μέχρι της επισήμου κυρώσεως της καταδικαστικής αποφάσεως […]. Κατά την έξοδόν του από το Δικαστήριον έγινεν αντικείμενον θερμών εκδηλώσεων υπό 300 περίπου νέων. Ο Βάνκοβιτς είχε κατηγορηθή ότι εδημοσίευσεν εις το εσωτερικόν της χώρας και έστειλε προς δημοσίευσιν εις το εξωτερικόν […] «συκοφαντικόν υλικόν» διά του οποίου απέβλεπε να βλάψη την φήμην του εν Πολωνία καθεστώτος.

ΖΑΚ ΤΑΤΙ: Ο αμίμητος Ζακ Τατί ανήγγειλεν την τετάρτην ταινίαν του η οποία θα έχη τίτλον «Πλαίυ τάιμ».