ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 20. ΧΙ.1964

ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ: Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας αρχιεπίσκοπος Μακάριος, χωρίς να προειδοποιήση την ελληνικήν Κυβέρνησιν [Γεώργιος Παπανδρέου], ανήγγειλε χθες την απόφασίν του όπως προβή εις την αποστράτευσιν των 22 ταγμάτων της κυπριακής εθνοφρουράς. Η νέα αυτή αιφνιδιαστική πρωτοβουλία έχει προκαλέσει ανησυχίαν εις την Κυβέρνησιν, η οποία απέφυγε χθες να εκδηλώση επίσημον αντίδρασιν. Ο υπουργός Εξωτερικών και Αμύνης της Κύπρου κ. Πολύκαρπος Γεωρκάτζης, αφιχθείς εις Αθήνας συνηντήθη χθες και συνωμίλησε με τον κ. πρωθυπουργόν επί των δημιουργουμένων προβλημάτων, εκ της νέας τροπής της καταστάσεως εις την Κύπρον. Ο [παραιτηθείς από το αξίωμα του υπουργού αναπληρωτού Συντονισμού] κ. Ανδρέας Παπανδρέου αναχωρεί σήμερον διά Κύπρον όπου, εντολή του προέδρου Μακαρίου, προετοιμάζεται μεγαλοπρεπής επίσημος υποδοχή. […] Διά της αποφάσεως του προέδρου Μακαρίου όπως διαλύση την εθνοφυλακήν, αποτελούσαν και το δυναμικόν βάθρον της επιρροής του στρατηγού Γρίβα, ούτος εξουδετερούται πλήρως. […] Την 7 μ.μ. επραγματοποιήθη ενταύθα συνάντησις του αρχιεπισκόπου Μακαρίου με τον στρατηγόν Γρίβαν. Επηκολούθησε πολύωρος σύσκεψις επί του περιεχομένου της οποίας ουδέν ανεκοινώθη.

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ: [Επιλογή.] Αλαβάνος Κ., Ξυριτάκης Δ., Ασημακοπούλου Ρένα, Ματιάτος Χαρ., Μηλιαρέσης Λυσ., Βγόντζας Αντ., Ευσταθιάδης Ι., Γιούργος Κ., Μάστρακας Κ.

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ: [Επιλογή.] Σαράτση Ελση, Ξενάκης Θεόδ., Κοζύρης Δ., Μπάστα Διονυσία, Παππάς Δημ., Παπαρήγας Αθ., Δημητρίου Γρηγόριος.

ΛΟΥΚΙΝΟ ΒΙΣΚΟΝΤΙ: Χθες Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, δόθηκε στο Λονδίνο η «πρώτη» του «Τροβατόρε» σε σκηνοθεσία Λουκίνο Βισκόντι.

ΑΡΜΑΝΤΟ ΓΚΑΤΤΟ: Κατά την βραδυάν όπερας, που θα δοθή την 3ην Δεκεμβρίου εις το «Χίλτον», με συμμετοχήν της Ελληνίδος υψιφώνου Ρένας Γαρουφαλάκη, την Συμφωνικήν Ορχήστρα του ΕΙΡ θα διευθύνη ο αρχιμουσικός της Σκάλας του Μιλάνου Αρμάντο Γκάττο.