ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 28.ΧΙ.1964

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ: Ηνωμένα Εθνη (Νέα Υόρκη), 27.– Η Τουρκία προειδοποίησε σήμερον ότι οιαδήποτε ελληνική υποστήριξις διά την ένωσιν της Κύπρου μετά της Ελλάδος θα καταλήξη εις ελληνοτουρκικόν πόλεμον. Η προειδοποίησις αύτη περιέχεται εις επεξηγηματικόν υπόμνημα, το οποίον απέστειλεν ο ενταύθα Τούρκος αντιπρόσωπος κ. [Ορχάν] Εράλπ (φωτογραφία), ολίγον μετά την αίτησίν του διά την εγγραφήν του Κυπριακού εις την ημερησίαν διάταξιν της Γενικής Συνελεύσεως. […] Εγκυροι ελληνικοί παράγοντες, αναφερόμενοι εις το τηλεγράφημα αυτό παρετήρουν ότι μόλις προ τριημέρου η ελληνική Κυβέρνησις [Γεωργίου Παπανδρέου], αναπτύσσουσα την επί του Κυπριακού πολιτικήν της εις την Βουλήν, υπεγράμμισεν ότι δεν πρόκειται να επιδιώξη πραξικοπηματικώς την ένωσιν, αλλά θα ζητήση από τα Ηνωμένα Εθνη την αδέσμευτον ανεξαρτησίαν της Κύπρου, περιέχουσαν και το δικαίωμα της αυτοδιαθέσεως. Αι επαναλαμβανόμεναι, κατά διαστήματα, τουρκικαί απειλαί, ούτε μας πτοούν ούτε λαμβάνονται υπ’ όψιν. […].

JUBILEE SINGERS: Σήμερον Σάββατον 8.30 μ.μ. εμφανίζεται εις το ξενοδοχείον «Χίλτον» το συγκρότημα των διεθνούς φήμης νέγρων καλλιτεχνών «Τζιούμπιλυ Σίνγκερς», μεταξύ των οποίων και ο διάσημος βαρύτονος της «Μετροπόλιταν Οπερα» της Νέας Υόρκης κ. Μακ Φέρριν [Robert Keith McFerrin Sr., φωτογραφία]. Οι «Τζιούμπιλυ Σίνγκερς» θα εκτελέσουν πρόγραμμα αποτελούμενον από τα περίφημα νέγρικα θρησκευτικά τραγούδια, τα γνωστά ως «σπιρίτσουαλς», […]. Η συναυλία δίδεται υπέρ του Ταμείου Υποτροφιών του Συλλόγου των Αποφοίτων του Αμερικανικού Κολλεγίου Θηλέων Ελληνικού.

LΙΒΕRΑΤΙΟΝ: Παρίσιοι, Νοέμβριος.– Το Γαλλικόν Κομμουνιστικόν Κόμμα ηνάγκασε την φιλοκομμουνιστικήν εφημερίδα «Λιμπερατιόν» να κλείση, επειδή ο εκδότης της ηρνήθη να παραδεχθή πλήρως την γραμμήν του κόμματος.

Η ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑ συνεχίζεται. Πολλοί ξένοι τουρίσται χαίρονται την θαυμασίαν αττικήν λιακάδαν εις τα παράλια του Σαρωνικού, όπου παίρνουν και το μπάνιο των.