ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 7-V-1965

49 χρόνια πρίν… 7-V-1965

ΝΤΕ ΓΚΩΛΛ: Ουασιγτών, 6.- Τηλεγραφούν εκ Παρισίων ότι ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας στρατηγός ντε Γκωλλ εξεδήλωσε την αποδοκιμασίαν του προς την αμερικανικήν εξωτερικήν πολιτικήν διά το δυτικόν ημισφαίριον, ειπών ότι τα αμερικανικά στρατεύματα πρέπει να αποχωρήσουν από την Δομινικανήν Δημοκρατίαν. Ο στρατηγός ντε Γκωλλ είχεν ήδη αντιταχθή προς την αμερικανικήν στρατιωτικήν επέμβασιν εις το Βιετνάμ. Ο Γάλλος πρόεδρος εξέφρασε τας απόψεις του επί του εις Αγιον Δομίνικον εμφυλίου πολέμου, κατά την διάρκειαν συνεδριάσεως του γαλλικού υπουργικού συμβουλίου. Ο κ. Πιέρ Ντυμά, υφυπουργός παρά τη Προεδρία της κυβερνήσεως, εδήλωσε προς τους αντιπροσώπους του Τύπου τα εξής: «Ο στρατηγός ντε Γκωλλ, κατά την διάρκειαν του υπουργικού συμβουλίου, απεδοκίμασε την επέμβασιν ξένων στρατευμάτων εις την Δημοκρατίαν του Αγίου Δομινίκου και εξέφρασσε την ελπίδα ότι ταύτα θα αποχωρήσουν εκείθεν.» Ο κ. Ντυμά είπεν επίσης ότι η Γαλλία εξετάζει την δυνατότητα αναγνωρίσεως της Κυβερνήσεως του συνταγματάρχου Κααμάνο, αρχηγού των δομινικανικών επαναστατικών δυνάμεων, ο οποίος εξελέγη προσωρινός πρόεδρος. […] Εις την Ουασιγκτώνα αι γαλλικαί αυταί ενέργειαι εκρίθησαν ως επιδεινώνουσαι τας σχέσεις Γαλλίας – Αμερικής, ως μία ηθελημένη αντιαμερικανική πράξις, σκοπόν έχουσα να δείξη την ανεξαρτησίαν της Γαλλίας από την αμερικανικήν πολιτικήν.

ΧΑΪΛΕ ΣΕΛΑΣΙΕ: Αντίς Αμπέμπα, 6.- Ο Αυτοκράτωρ Χαϊλέ Σελασιέ της Αιθιοπίας απεδέχθη όπως αναγορευθή διδάκτωρ του δικαίου, τιμής ένεκεν, υπό του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Η σχετική πρότασις εγένετο προς τον Αυτοκράτορα υπό της εξαμελούς αντιπροσωπείας εκ καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

GUIDO SALVINI: Ο Γκουΐντο Σαλβίνι, ιδρυτής του Εθνικού Θεάτρου Ρώμης και πρώην διευθυντής του Θεάτρου Τέχνης, που ίδρυσεν ο Λουΐτζι Πιραντέλλο, απέθανεν εις Ιταλίαν εις ηλικίαν 72 ετών. Ο Σαλβίνι διηύθυνε το μουσικόν φεστιβάλ του «Φλωρεντινού Μαΐου».