ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν στην «Κ»… 11.V.1965

ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΗΛΗΚΙΟ ΤΕΛΟΣ: Ο πρόεδρος της Κυβερνήσεως και υπουργός Παιδείας κ. Γεώργιος Παπανδρέου προέβη εις τας ακολούθους δηλώσεις: «Δευτερεύον βεβαίως, αλλά συμπαθές είναι το θέμα της εξωτερικής εμφανίσεως των μαθητών μας. Τα παιδιά των σχολείων, και ιδίως οι έφηβοι των Γυμνασίων και των Λυκείων, πρέπει κάτω από τον γαλανόν ουρανόν και μέσα εις το εύκρατον κλίμα της δημοκρατίας μας να είναι ενδεδυμένα με λιτότητα και χάριν και να μη δίδουν την εντύπωσιν πενθούντων ή δεσμωτών. Η αμφίεσις αντανακλά και εκφράζει τον ψυχικόν κόσμον του ανθρώπου. Μαυροφορεμένα κορίτσια και αγόρια, τα οποία κρύπτουν το κουρεμένο κεφάλι των με ένα άχαρον και τσαλακωμένον πηλήκιον, δεν ημπορούν να αισθάνονται ελεύθερα, ούτε να έχουν ευψυχίαν και αισιοδοξίαν. Εδωσα διά τούτο εντολήν προς τας εκπαιδευτικάς αρχάς να ανακοινώσουν εις τα σχολεία ότι από του προσεχούς έτους: α) Οι ποδιές των μαθητριών θα είναι κατασκευασμέναι από ύφασμα κυανούν (όχι πολύ ανοικτόν). Θα έχουν δηλαδή το χρώμα του ουρανού μας. β) Καταργείται το πηλήκιον των μαθητών με την κακότεχνον κουκουβάγιαν. Εις ουδεμίαν χώραν του δυτικού κόσμου επιβάλλεται εις τους μαθητάς πηλήκιον και ομοιόμορφος στολή, τούτο είναι έθος των ολοκληρωτικών καθεστώτων. Αλλωστε το μέτρον τούτο εφαρμόζεται σήμερον όχι εις την πρωτεύουσαν, αλλά μόνον εις τας επαρχίας, ωσάν να μη έχουν τα ίδια δικαιώματα εις την αμφίεσίν των οι επαρχιώται μαθηταί με τους μαθητάς των Αθηνών. […].»

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑΣ: «Ανθολογίαν Νεοελληνικής Πεζογραφίας» εξέδωσεν εις κομψόν τόμον ο γνωστός γερμανικός εκδοτικός οίκος «Φίσερ Μπυχεράι», υπό τον τίτλον «Η Ελλάς αφηγείται». Ο τόμος περιλαμβάνει 19 διηγήματα των εξής συγγραφέων, αλφαβητικώς: Ρ. Αποστολίδη, Ηλ. Βενέζη, Γιάννη Βλαχογιάννη, Αλκ. Γιαννοπούλου, Γ. Θεοτοκά, Γαλάτειας Καζαντζάκη, Νίκου Καζαντζάκη, Α. Καρκαβίτσα, Φ. Κόντογλου, Σπ. Μελά, Στρ. Μυριβήλη, Ι.Μ. Παναγιωτοπούλου, Μιχ. Περάνθη, Θ. Πετσάλη, Κ. Πολίτη, Π. Πρεβελάκη, Α. Τερζάκη και Π. Χάρη. Τα μεταφράζει η καθηγήτρια κ. Ισιδώρα Ρόζενταλ – Καμαρινέα.