ΑΠΟΨΕΙΣ

Οι νέοι και ο πρωτογενής τομέας  

Στη δύσκολη πραγματικά οικονομική και κοινωνική συγκυρία που διανύουμε, με τα ποσοστά και τους δείκτες απασχόλησης και επενδύσεων να καταγράφουν παρατεταμένη ύφεση, ιδιαίτερα στην κατηγορία των νέων ανθρώπων, είναι περισσότερο από επιτακτική η ανάγκη ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηματικότητας μέσω επενδυτικών και άλλων ευκαιριών, μεταξύ των οποίων και αυτών της επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης, σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας και κυρίως στον πρωτογενή τομέα. Η Πολιτεία οφείλει να καταβάλει πολύ μεγάλη προσπάθεια ώστε να υποστηριχθούν οι νέοι άνθρωποι, στα μάτια των οποίων η γεωργία και η κτηνοτροφία δείχνουν να αποτελούν μια από τις ελάχιστες απαντήσεις όσον αφορά την κρίση και την ανεργία που τους μαστίζουν. Στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ήδη έχει εκπονηθεί και υλοποιείται σχεδιασμός, με τον οποίο επιχειρείται να υποστηριχθεί, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, το μεγάλο ενδιαφέρον των νέων ανθρώπων για την επιστροφή τους στην ελληνική ύπαιθρο και την ενασχόλησή τους με τον αγροτικό τομέα. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, ήδη εξευρέθηκαν έξτρα κονδύλια ύψους 140 εκατ. ευρώ, προκειμένου να υποστηριχθούν 8.500 νέοι οι οποίοι θα υπαχθούν στο πρόγραμμα «Νέοι Γεωργοί». Παράλληλα, όλη αυτή την προσπάθεια θα έρθει να την ενισχύσει δυναμικά και η νέα ΚΑΠ. Για αυτό τον λόγο στις διαπραγματεύσεις διαμόρφωσης του πλαισίου της νέας ΚΑΠ, με δυναμική παρέμβαση της ελληνικής πλευράς, προβλέφθηκε ότι ένα ποσοστό της τάξης του 2% θα δαπανηθεί αποκλειστικά για την ένταξη νέων ανθρώπων, ηλικίας κάτω των 40 ετών, στον πρωτογενή τομέα. Ετσι, για τους νεοεισερχόμενους στη γεωργία αγρότες προβλέφθηκε στη νέα ΚΑΠ αύξηση του ποσοστό κατά 25% της βασικής ενίσχυσης και το οποίο θα χορηγείται για τα 5 πρώτα χρόνια απασχόλησης.

Στα παραπάνω να προσθέσουμε τη βοήθεια την οποία θα μπορούν να λάβουν από το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, της περιόδου 2014-2020, για προμήθεια εξοπλισμού, βελτίωση των εγκαταστάσεων και καθετοποίηση της παραγωγής τους, και το οποίο αποτελεί επιτυχία της ελληνικής προεδρίας. Ομως πέρα από την άμεση υποστήριξη των νέων που εισέρχονται για πρώτη φορά στον πρωτογενή τομέα, επιχειρείται παράλληλα και η ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας ώστε να υπάρχει και επιστημονική υποστήριξη σε αυτή την προσπάθεια. Για αυτό τον λόγο η Ευρώπη σχεδόν τετραπλασιάζει τα κονδύλια που προορίζονται για την έρευνα και την καινοτομία. Εξάλλου, μόνο με αυτό τον τρόπο θα επιτύχουμε έναν από τους στρατηγικούς μας στόχους που είναι η στροφή στην ποιότητα των προϊόντων μας. Η ποιότητα των ελληνικών προϊόντων μπορεί να αποτελέσει «διαβατήριο» για τη διείσδυσή τους στις αγορές του εξωτερικού. Αυτή η γεωργία είναι που θα «απαντήσει» στις μεγάλες προκλήσεις που θέτει η κοινωνία μας, όπως της επισιτιστικής επάρκειας, της οικονομικής βιωσιμότητας, της ορθής διαχείρισης και αποδοτικότητας των πόρων, της αντιμετώπισης των επερχόμενων κλιματικών αλλαγών. Μια γεωργία που θα είναι περιβαλλοντικά βιώσιμη θα επιτρέπει και στις επόμενες γενιές να έχουν τους φυσικούς πόρους σε καλή κατάσταση, ώστε να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες για επιβίωση. Αλλά και οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμη, ώστε οι κοινωνίες της υπαίθρου να μη συρρικνωθούν και καταρρεύσουν, γιατί τότε θα καταρρεύσει και η γεωργία μαζί τους. Αυτό είναι το μοντέλο γεωργίας το οποίο έχει προκριθεί από την Ευρώπη και αυτό το μοντέλο καλούμαστε να υλοποιήσουμε και στη χώρα μας. Για τον λόγο αυτό πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως το κοινοτικό πλαίσιο και να γίνουν οι απαραίτητες διαρθρωτικές παρεμβάσεις ώστε η Ελλάδα να προχωρήσει πιο στέρεα από το 2020 και μετά.
 
* Η κ. Εφη (Ευθυμία) Χαλάτση είναι οικονομολόγος, υποψήφια ευρωβουλευτής με την «ΕΛΙΑ».