ΑΠΟΨΕΙΣ

Επαναπατρισμός καταθέσεων

Ο επαναπατρισμός καταθέσεων που έχουν φύγει στο εξωτερικό αποτελεί σημαντικό εθνικό στόχο. Το τραπεζικό σύστημα θα ανακουφιστεί από μια τέτοια εξέλιξη, ενώ θα ενισχυθεί και η ρευστότητα στην αγορά. Σήμερα υπάρχουν επιχειρηματίες οι οποίοι θέλουν να φέρουν κεφάλαια για την ενίσχυση των εταιρειών τους και δεν μπορούν λόγω των περίπλοκων περιορισμών που ισχύουν. Ενα είναι, πάντως, βέβαιο: κανείς δεν θα φέρει τα χρήματά του στην Ελλάδα εάν δεν είναι απόλυτη η προστασία του έναντι μελλοντικών ρυθμίσεων και άλλων «παγίδων» που ελλοχεύουν πάντοτε για όποιον δραστηριοποιείται στη χώρα μας.