ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 26-V-1965

49 χρόνια πρίν… 26-V-1965

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ: Ο πρόεδρος της κοινότητος Μυστρά Λακωνίας ανακοινοί ότι την 29ην τρέχοντος μηνός, επέτειον της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Τούρκων, η κοινότης Μυστρά τελεί πανδημον μνημόσυνον του τελευταίου αυτοκράτορος του Βυζαντίου εθνομάρτυρος Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Το μνημόσυνον θα τελεσθή εις τον ναόν του Αγίου Δημητρίου του Μυστρά, όπου ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος είχε στεφθεί αυτοκράτωρ του Βυζαντίου. [Κωνσταντίνος ΙΑ΄ Παλαιολόγος, μικρογραφία αγνώστου Βυζαντινού καλλιτέχνου, 15ος αιών, Biblioteca Estense Universitaria, Modena.]

ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ: Νέα Υόρκη, 25.– Ο καθορισμός της αμερικανικής πολιτικής εις το θέμα της επεμβάσεως εις τα ξένα κράτη όπου εμφανίζεται κομμουνιστικός κίνδυνος, σχολιάζεται σήμερον χαρακτηριστικώς από την εφημερίδα της Γουώλ Στρητ, η οποία λέγει ότι, πολλοί δυσαρέστως βλέπουν τον κατά τα φαινόμενα νέον αμερικανικόν ρόλον ως αστυνομικού του κόσμου. Αναφερομένη εις την Λατινικήν Αμερικήν, η εφημερίς γράφει, ότι εκτός του Αγίου Δομινίκου, υπάρχουν επίσης και κέντρα ταραχών εις την Βολιβίαν και Κολομβίαν, ενώ η Βραζιλία εξεκαθάρισε το φιλοκομμουνιστικόν καθεστώς της και η Βενεζουέλα αντέστη επιτυχώς εις τας καστρικάς αποπείρας ανατροπής.

ΝΤΕ ΓΚΩΛΛ: Παρίσιοι, 25.– Εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Εσωτερικών εδήλωσε σήμερον ότι εξηρθρώθη την παρελθούσαν εβδομάδα συνωμοτικόν δίκτυον το οποίον είχεν οργανώσει την δολοφονίαν του προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας στρατηγού ντε Γκωλλ κατά την διάρκειαν της ανά την δυτικήν Γαλλίαν προσφάτου περιοδείας του. Εξ εκ των συλληφθέντων ενείχοντο εις την κατά του Γάλλου προέδρου δολοφονικήν απόπειραν του παρελθόντος Αυγούστου. Αρχηγός του δικτύου είναι το παλαιόν στέλεχος της οργανώσεως ΟΑΣ Ζαν Σουσανί, ευρισκόμενον εις το εξωτερικόν.

ΕΠΙΦΥΛΛΙΣ: «Το “φωτεινότερο πράγμα” – Η ποίησις του κ. Τ. Κ. Παπατσώνη». Υπό του κ. Δημ. Δ. Σταθοπούλου.