ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 27-V-1965

49 χρόνια πρίν… 27-V-1965

ΛΙΝΟΣ ΚΑΡΖΗΣ: Με την τραγωδίαν «Βάκχαι» του Ευριπίδου, την οποίαν παρουσιάζει ο «Θυμελικός Θίασος» του κ. Λίνου Καρζή, αρχίζουν σήμερον 8.30 μ.μ. εις το Ηρώδειον αι εκτός Φεστιβάλ καλλιτεχνικαί εκδηλώσεις του ΕΟΤ. Το έργον που θα επαναληφθή και την προσεχή Κυριακήν, αναβιβάζεται κατά μετάφρασιν, σκηνοθεσίαν και χορογραφίαν του κ. Καρζή, μετέχουν δε οι Βύρων Πάλλης (Διόνυσος), Αιμ. Μεσσίδης (Τειρεσίας), Λ. Καρζής (Κάδμος), Χρ. Κατσιγιάννης (Πενθέας), Ηλ. Παρασκευόπουλος (Θεράπων), Θ. Ντόβας (Βουκόλος), Μαλαίνα Ανουσάκη (Αγαύη) κ.ά. Κορυφαία του Χορού είναι η Μαίρη Βοσταντζή.

ΑΠΑΡΧΑΙ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ»: Πεκίνον, 26.- Κατά πληροφορίας της εφημερίδος «Λαϊκή Ημερησία», ήρχισεν εις την Κίναν η εφαρμογή συστήματος αποσκοπούντος εις την συμμετοχήν των υπαλλήλων γραφείων εις χειρωνακτικάς εργασίας. Κατά την αυτήν εφημερίδα, 1.200 υπάλληλοι των χαλυβουργείων του Τσουνκίνγκ εδιδάχθησαν την τεχνικήν της παραγωγής και απασχολούνται τώρα εις τα εργαστήρια. Μεταξύ των υπαλλήλων αυτών περιλαμβάνονται και υπάλληλοι του κόμματος και της οργανώσεως κομμουνιστικών νεολαιών. […] Εις την Κίναν –λέγει η εφημερίς– ο σκοπός είναι να καταστούν οι διανοούμενοι ικανοί όπως εργάζωνται με τας χείρας των και να δύνανται οι χειρώνακτες να λάβουν ανωτέραν μόρφωσιν. […].»

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΑΛΑΖΑΡ: Λισσαβών, Μάιος.- Ο σενιόρ Αλεξάντρε Πινέιρο Τόρρες, γνωστός συγγραφεύς και κριτικός, συνελήφθη κατά τας ημέρας αυτάς ενταύθα. Ητο μέλος της επιτροπής η οποία την παρελθούσαν εβδομάδα απένειμε το Μέγα Βραβείον του μυθιστορήματος της Ενώσεως Πορτογάλων Συγγραφέων εις τον Λουαντίνο Βιέιρα διά το μυθιστόρημά του «Λουάντα». Δύο επίσης μέλη της επιτροπής είχον συλληφθή ενωρίτερον. Είναι οι Μανουέλ ντα Φονσέκα και Αουγκούστο Αμπελάιρα.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΠΑΙΤΩΝ: Δι’ αποφάσεως του αστυνομικού διευθυντού Αθηνών κ. Αρχοντουλάκη ιδρύεται εις την Γενικήν Ασφάλειαν Αθηνών ειδική υπηρεσία περισυλλογής και διώξεως των αλητών, επαιτών, ενοχλητικών Αθιγγάνων, τοξικομανών, χασισοποτών, «παπατζήδων» και λοιπών ενοχλητικών τύπων, οι οποίοι περιέρχονται τα κεντρικά σημεία της πόλεως και ιδίως τους σταθμούς του Ηλεκτρικού σιδηροδρόμου, τας πλατείας και τα πάρκα.