ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 28-V-1965

49 χρόνια πρίν… 28-V-1965

 CASSIUS CLAY – SONNY LISTON: Ουασιγκτών, 27.– Ο ρεπουμπλικάνος αντιπρόσωπος κ. Ρόμπερτ Μίτσελ εζήτησε χθες την διενέργειαν ανακρίσεων υπό του Κογκρέσσου εν σχέσει με τον πυγμαχικόν αγώνα Κλαίη και Λίστον. [Σημ. «Φ»: Ο Κάσιους Κλαίη δεν είχε ακόμη αλλάξει το όνομά του σε Μωχάμεντ Αλι.] Ο βουλευτής εχαρακτήρισε τον αγώνα ως «απάτην» και ως «εξευτελισμόν της πυγμαχίας». Ο ίδιος προσέθεσεν ότι εάν το Κογκρέσσον δεν διενεργήση ανακρίσεις, θα μεριμνήση διά την διεξαγωγήν τοιούτων υπό εθνικής επιτροπής. Η Βουλή των αντιπροσώπων ουδεμίαν απόφασιν έλαβεν επί του ζητήματος. […] Εξ άλλου, ειδικοί εις το εξοντωτικόν είδος ιαπωνικής πάλης «καράτε» έλεγον σήμερον ότι είναι πιθανόν ο Κάσσιους Κλαίη να εχρησιμοποίησεν πλήγμα τύπου «καράτε» όταν κατέφερε προχθές την εσπέραν το νοκ άουτ εις τον αντίπαλόν του Σόννυ Λίστον και ούτω διετήρησε τον τίτλον του παγκοσμίου πρωταθλητού εις την πυγμαχίαν κατηγορίας βαρέων βαρών. Εν τούτοις εκπαιδευτής της ιαπωνικής ομοσπονδίας πάλης «καράτε» είπεν ότι η χρησιμοποίησις του πυγμαχικού χειροκτίου θα πρέπει να μειώνη την αποτελεσματικότητα ενός τοιούτου εξοντωτικού κτυπήματος.

ΕΠΙΦΥΛΛΙΣ: «Είδωλο και πραγματικότης στη σύγχρονη ποίηση». Υπό του κ. Γ [ιώργου] Θέμελη.