ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 29-V-1965

49 χρόνια πρίν… 29-V-1965

«ΑΣΠΙΔΑ» ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ: Συμφώνως προς πληροφορίας προερχομένας εκ κύκλων προσκειμένων εις την πολιτικήν ηγεσίαν του στρατεύματος [υπουργός Εθνικής Αμύνης τότε ήταν ο Πέτρος Γαρουφαλιάς], ο εκ των πρωταγωνιστών της παραστρατιωτικής οργανώσεως «ΑΣΠΙΔΑ» λοχαγός Α. Μπουλούκος, κατά την τελευταίαν εξέτασίν του υπό του κ. Σίμου, παρεδέχθη τους φιλικούς του δεσμούς μετά του κ. Ανδρέα Παπανδρέου, και απεκάλυψεν ότι τελευταίως ο αναπληρωτής υπουργός Συντονισμού είχεν προσκαλέσει αυτόν εις γεύμα.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: Βιέννη, 28.– Οι ενταύθα παρατηρηταί εδήλουν σήμερον, ότι αι μυστικαί συνομιλίαι του Ρώσου ηγέτου Μιχαήλ Σουσλώφ (φωτογραφία), υπευθύνου διά τα ιδεολογικά ζητήματα, εις Βουλγαρίαν κατά την εβδομάδα αυτήν, δεικνύουν προφανώς την συνεχιζομένην ανησυχίαν του Κρεμλίνου εν σχέσει με την πρό τινος γενομένην απόπειραν πραξικοπήματος εις Σόφιαν. Ο κ. Σουσλώφ αφίκετο χθες εις Βουλγαρίαν επί κεφαλής ρωσικής αντιπροσωπείας.

NORBERT L. ANSCHUTZ: Ο Επιτετραμμένος των ΗΠΑ και η κ. Ν. Ανσουτς παρέθεσαν γεύμα εις την οικίαν των εις Ψυχικό. Παρεκάθησαν: Ο πρέσβυς και η κ. Αγγ. Βλάχου, ο πρέσβυς και η κ. Α. Πιλαβάκη, ο σύμβουλος της γερμανικής πρεσβείας και η κ. Χ. Φόρστερ, ο κ. και η κ. Κων. Κυριαζή, ο πολιτικός σύμβουλος της πρεσβείας των ΗΠΑ και η κ. Ντ. Μπρούστερ και άλλοι.

«ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ» Ο ΣΑΙΞΠΗΡ: Φορμόζα, Μάιος.– Η κινεζική εφημερίς «Κβάνγκμινγκ», που έφθασε, την περασμένην Πέμπτην, εις Ταϊπέχ της Φορμόζας, περιέχει ένα άρθρον του κ. Λαν Χάο Τσενγκ, του ανωτέρου υπευθύνου των γραμμάτων εις την κομμουνιστικήν Κίναν, που υπογραμμίζει την ανάγκην να υποβληθή το έργον του Σαίξπηρ εις έντονον και λεπτομερή κριτικήν, «διότι άλλως τα γραπτά του εγκλείουν τον κίνδυνον να επηρεάσουν αρνητικά το επαναστατικόν έργον μας». Ο κ. Λαν Χάο Τσενγκ πιστεύει, πραγματικά, ότι διά του στόματος των ηρώων του ο Σαίξπηρ «κηρύσσει την ταξικήν αρμονίαν και διατυπώνει αντιρρήσεις διά τον ταξικόν αγώνα».