ΑΠΟΨΕΙΣ

Να μην πάμε για μαλλί και…

Η κυβέρνηση θεωρεί ότι μπορεί να διαπραγματευθεί μία συμφωνία με τους εταίρους μας ανταλλάσσοντας μία ηπιότερη αξιολόγηση με τη διαχείριση της προσφυγικής – μεταναστευτικής κρίσης. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Πράγματι υπάρχει περιθώριο κάποιων «εκπτώσεων», οι οποίες θα βγάλουν την κυβέρνηση από τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται. Οι παρενέργειες, όμως, μπορεί να είναι τεράστιες και επικίνδυνες. Από τον τουρισμό που κινδυνεύει να πληγεί, το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου δρόμου διακίνησης μέσω Ιονίου, την άνοδο του ακραίου εθνικισμού έως τα λεπτά ζητήματα που αφορούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις τα «αγκάθια» είναι πολλά. Συνεπώς, χρειάζεται προσοχή μην «πάμε για μαλλί» και…