ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 5-ΙII-1967

49 χρόνια πρίν… 5-ΙII-1967

ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΠΑΤΣΩΝΗ ΔΟΚΙΜΙΟΓΡΑΦΟ: (Από κριτική για τον Α΄ τόμο της συλλογής δοκιμίων και άρθρων «Ο τετραπέρατος κόσμος» που βγήκε από τον «Ικαρο» το 1966.) « […μ]ας φαίνεται παράξενο να θαυμάζει ένας ποιητής σαν τον Παπατσώνη, τον Πωλ Βαλερύ. Η διαφορά μεταξύ τους είναι απόλυτη. Ο Βαλερύ, είναι καρπός της αλχημείας των λέξεων και των ρυθμών· τελευταίο απόσταγμα της πιο αυστηρής γαλλικής παράδοσης στη γλώσσα, στην κατασκευή του στίχου, στην ομοιοκαταληξία, ακόμα και στο συναισθηματικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ο Παπατσώνης, είναι καρπός της αλχημείας του πεζολογικού ελεύθερου στίχου, με την πίστη. Ωστόσο, το πνευματικό του αισθητήριο, η σοφία του, γεφύρωσαν τη διαφορά. Κι ο Βαλερύ παραμένει ένα από τα υψηλότερα σημεία του θαυμασμού του, σε όλο το βιβλίο.

ΜΑΟ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΚΟΜΜΟΥΝΑΣ: Ουάσιγκτων, 4.- Η από τινος χρόνου πρόβλεψις ωρισμένων ειδικών της αμερικανικής πρωτευούσης, κατά την οποίαν τελικώς θα επέλθη συμβιβασμός εις Κίναν με επίκεντρον τον πρωθυπουργόν Τσου Εν Λάι, φαίνεται επιβεβαιουμένη. […] Η εντύπωσις περί διαγραφομένης υφέσεως ενισχύεται και εκ πληροφοριών συμφώνως προς τας οποίας ο Μάο Τσε Τουγκ ετάχθη κατά των κινδύνων που προέρχονται από τον μηδενισμόν και την αναρχίαν. Εις συζήτησίν του με τον Τσαγκ Τσιν Χσιάο, πρόεδρον της επαναστατικής επιτροπής της Σαγκάης, εξωργίσθη εκ του ότι τα μέλη της «Κομμούνας» της Σαγκάης ηθέλησαν να δώσουν διαταγάς προς τον πρωθυπουργόν Τσου Εν Λάι. Ούτω, ως εξήγησεν, αντιτίθεται εις την εγκατάστασιν καθεστώτος κομμούνας εις τας μεγάλας πόλεις, προκειμένου να αποφύγη όπως η Κίνα καταστή «Ομοσπονδία Λαϊκών Κοινοβίων».

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Εις τας αιθούσας της Φωτογραφικής Εταιρίας (Βουλής 47) εγκαινιάζεται αύριον 8.30 μ.μ. έκθεσις φωτογραφιών του κ. Κυριάκου Ντελοπούλου.