ΑΠΟΨΕΙΣ

Επικράτηση παραοικονομίας

Εδώ που φθάσαμε δεν είναι το σημαντικότερο πρόβλημα, αλλά είναι ενδεικτικό της κατάστασης. Μόλις ένα στα πέντε πρόστιμα που επιβάλλονται από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) καταβάλλονται, με προφανείς συνέπειες για τα ταμεία και τις «κανονικές» επιχειρήσεις που καταβάλλουν κανονικά τις (υψηλές) ασφαλιστικές εισφορές. Oπως ανακοινώθηκε, μέσα σε έντεκα μήνες (Ιανουάριος – Νοέμβριος 2015) επιβλήθηκαν 97,8 εκατ. ευρώ πρόστιμα μόνο για ανασφάλιστη εργασία. Από αυτά εκτιμάται ότι πληρώθηκε μόλις το 20%, περίπου 19,5 εκατ. ευρώ, και μάλιστα με έκπτωση 30%, εφόσον η πληρωμή γίνεται άμεσα.

Είναι φανερό ότι η «μαύρη» εργασία έχει αυξηθεί, αφού από τις 15 Σεπτεμβρίου 2013, όταν τέθηκε σε εφαρμογή το πρόστιμο των 10.550 ευρώ ανά ανασφάλιστο εργαζόμενο, έως και τον Νοέμβριο 2015 είχαν διενεργηθεί έλεγχοι σε 65.503 επιχειρήσεις και βρέθηκαν 9.577 επιχειρήσεις (ποσοστό 14,62%) να απασχολούν αδήλωτους εργαζομένους. Συνολικά, στις επιχειρήσεις αυτές εργάζονταν 308.066 εργαζόμενοι, από τους οποίους οι 16.376 ήταν αδήλωτοι (ποσοστό 5,32%), με τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν να φτάνουν στα 171.656.820 ευρώ.

Προφανώς οι έρευνες διαπίστωσαν μικρό μέρος της πραγματικής αδήλωτης εργασίας, και είναι παράδοξο ότι η συζήτηση γίνεται για το αν πρέπει να διατηρηθεί το μεγάλο πρόστιμο όπως ζητούν οι θεσμοί ή να μειωθεί όπως ζητούν οι κυβερνητικοί παράγοντες. Μικρή η διαφορά, αφού τα πρόστιμα επιβάλλονται σε τμήμα των παραβατών που, τελικά, αποφεύγουν την πληρωμή τους…

Προφανώς το σωστό θα ήταν να ενταθούν οι έλεγχοι και τα πρόστιμα, με μείωση της ασφαλιστικής και φορολογικής επιβάρυνσης, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει κάτω από τις σημερινές συνθήκες. Ούτε οι εκπρόσωποι των θεσμών ούτε οι κυβερνητικοί παράγοντες (για διαφορετικούς λόγους) υποστηρίζουν την κατεύθυνση αυτή…

Ετσι προκύπτει ο πραγματικός κίνδυνος. Να επικρατήσουν οι «κακές» επιχειρήσεις έναντι των «καλών», κατά τον γνωστό νόμο που αφορούσε την επικράτηση των «κακών» (κίβδηλων) νομισμάτων έναντι των καλών.

Οι επιχειρήσεις που έχουν τη δυνατότητα να απασχολούν αδήλωτους εργαζόμενους έχουν προφανώς μικρότερο κόστος αλλά και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι αφορολόγητο εισόδημα. Κάτω από τις σημερινές συνθήκες, η επιβολή υψηλών προστίμων δεν είναι πρόβλημα για τους παραβάτες. Οπως δεν είναι πρόβλημα και η επιβολή υψηλών συντελεστών ΦΠΑ για χιλιάδες επιχειρήσεις που δεν τον καταβάλλουν!

Είναι φανερό ότι σήμερα οι επιχειρήσεις που δεν πληρώνουν φόρους και ασφαλιστικές εισφορές έχουν ισχυρό κίνητρο να συνεχίσουν. Η παραμονή στην «γκρίζα» οικονομία είναι σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που δεν το έχουν οι άλλοι. Οι επιχειρήσεις που κόβουν (όλες) τις αποδείξεις και προσπαθούν να είναι συνεπείς. Αυτοί υστερούν στον ανταγωνισμό…

Η επέκταση της «μαύρης» οικονομίας είναι μία από τις πλέον σημαντικές και δυσμενείς επιπτώσεις της κρίσης που βιώνει η ελληνική οικονομία την τελευταία πενταετία. Και τούτο όχι μόνον επειδή δυσχεραίνει την έξοδο από τη δημοσιονομική κρίση, αλλά κυρίως επειδή υποβαθμίζει τη δομή της ελληνικής οικονομίας. Οι υγιείς, κανονικές, επιχειρήσεις δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό της «γκρίζας» οικονομίας. Και θα έχουν όλο και λιγότερους λόγους να επιμένουν στην ίδια συμπεριφορά…