ΑΠΟΨΕΙΣ

Η εξελικτική θεωρία στο Δημόσιο

Κάποια ψύχωση πρέπει να έχουν με την «ενημέρωση» τα παλικάρια της Πρώτης Φοράς. Αυτό δεν προκύπτει μόνο από το γεγονός ότι ως αντιπολιτευόμενοι ξημεροβραδιάζονταν στα τηλεκαφενεία και τώρα ως κυβερνήτες τα καταγγέλλουν ως «πάνελ της διαπλοκής». Προκύπτει και από μία δήλωση του υπουργού Παιδείας, Νίκου Φίλη, ο οποίος ψέγει ΜΜΕ και συνδικαλιστές για «ελλιπή ενημέρωση»: «Ορισμένα μέσα ενημέρωσης σιωπούν για την πλήρη απόδοση των δικαιωμάτων στους εκπαιδευτικούς που η πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων έθεσε σε καθεστώς διαθεσιμότητας/απόλυσης. Μαζί τους όμως –και αυτό είναι το δυστύχημα– σιωπούν ορισμένες συνδικαλιστικές εκπροσωπήσεις. “Ξεχνούν” και αρνούνται να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς για μια ακόμα φορά για ζητήματα που επιλύονται σήμερα από την κυβέρνηση της Αριστεράς και αποτελούσαν αιτήματα αιχμής του κλάδου των εκπαιδευτικών».

Μα αν έχουν έτσι τα πράγματα και η κυβέρνηση κάνει όλα αυτά τα καλά για τους εκπαιδευτικούς, οι ίδιοι –αφού το ζουν– είναι ήδη ενημερωμένοι. Δεν χρειάζεται η διαμεσολάβηση των ΜΜΕ ή των συνδικαλιστικών εκπροσωπήσεων. Προς τι το παράπονο του υπουργού; Μάλλον του λείπει η δημόσια, δι’ ανακοινώσεων, δοξολογία για τα πεπραγμένα του.

Και ποιο είναι το θέμα για το οποίο γκρινιάζει ο κ. Φίλης; Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου που εξέδωσε: «μετά την κατάργηση της διαθεσιμότητας και την επαναφορά των εκπαιδευτικών με την παράλληλη επανίδρυση τομέων και ειδικοτήτων (…) αναγνωρίζεται ο χρόνος της διαθεσιμότητας ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη. Μέριμνα υπάρχει και για τους εκπαιδευτικούς για τους οποίους δεν εκδόθηκε ποτέ διαπιστωτική πράξη απόλυσης… (και γι’ αυτούς) θεωρείται ως χρόνος κατά τον οποίο είχε παραταθεί η διαθεσιμότητα και αντιμετωπίζονται ισότιμα με τους υπόλοιπους συναδέλφους τους».

Βεβαίως, η «μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη» στο Δημόσιο θεσπίστηκε αρχικώς για να επιβραβεύονται όσοι προσφέρουν περισσότερο και καλύτερο έργο. Στην εποχή του ΠΑΣΟΚ αυτό θεωρήθηκε κατάλοιπο του αστικού κράτους και η επιβράβευση θεσμοθετήθηκε για όλους· προσέφεραν δεν προσέφεραν. Στην εποχή της Πρώτης Φοράς τα πράγματα εξελίχθηκαν έτι περαιτέρω. Επιβραβεύονται όλοι· δούλεψαν δεν δούλεψαν.

Ετσι με ρουσφέτια (που ουδείς τα προβάλει) χτίζεται ο σοσιαλισμός σύντροφοι…