ΑΠΟΨΕΙΣ

Διαφάνεια παντού και για όλους

Τ​​ο αίτημα της διαφάνειας είναι πρωτίστως ένα αίτημα ενίσχυσης και εμβάθυνσης της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, της γνήσιας ισοπολιτείας και της δικαιοσύνης. Ο αγώνας για τη διαφάνεια αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς σε όλους τους χώρους που είναι το κράτος παρόν. Στην ιδιωτική οικονομία και επιχειρηματικότητα. Στην κοινωνία των πολιτών. Με κυρίαρχο στόχο την εμπέδωση μιας νέας αντίληψης για τη λειτουργία του κράτους και τη σχέση κράτους – πολίτη.

Το ΠΑΣΟΚ θέτει ως αξιακό πρόταγμα και κεντρική πολιτική του τη διαφάνεια. Θεσμοθέτησε και στο παρελθόν σημαντικές τομές για τον εκσυγχρονισμό του κράτους και της οικονομίας, για την κατοχύρωση της διαφάνειας. Ζητούμενο σήμερα είναι να εμπλουτίσουμε τις μεταρρυθμίσεις που πραγματοποίησε τα προηγούμενα χρόνια το ΠΑΣΟΚ, αναλαμβάνοντας νέες μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες. Στις σημαντικές κατακτήσεις που κατοχυρώθηκαν από το ΠΑΣΟΚ περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, θεσμικές παρεμβάσεις όπως:

1. Η κατάργηση του μετεμφυλιακού κράτους. 2. Η θεσμοθέτηση ανεξάρτητων αρχών, με κρισιμότερη το ΑΣΕΠ. 3. Ο Συνήγορος του Πολίτη, για τη διασφάλιση θεμελιωδών δικαιωμάτων των απλών πολιτών. 4. Η πρόβλεψη αποζημίωσης του πολίτη σε περίπτωση καθυστερημένης απονομής της Δικαιοσύνης. 5. Το πρόγραμμα «Διαύγεια», μια ανοιχτή πύλη ελέγχου όλων των πράξεων της δημόσιας διοίκησης από κάθε πολίτη. 6. Η επέκταση της «Διαύγειας» στις μη κυβερνητικές οργανώσεις. 7. Η πρόσβαση κάθε πολίτη στα δημόσια έγγραφα. 8. Η επέκταση του «πόθεν έσχες» σε κατηγορίες συμπολιτών μας που συνδιαμορφώνουν τη δημόσια ζωή του τόπου. 9. Ο έλεγχος (κοινοβουλευτικός και δικαστικός) των οικονομικών των κομμάτων. Και, πιο συνολικά, ο καθορισμός και ο έλεγχος των εκλογικών δαπανών των φορέων και της κεντρικής πολιτικής εξουσίας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 10. Η online παρακολούθηση των προϋπολογισμών όλων των φορέων του Δημοσίου. 11. Η δέσμευση και κατάσχεση των «προϊόντων» των εγκλημάτων διαφθοράς στον δημόσιο τομέα. 12. Η διεύρυνση του εγκλήματος της απιστίας και μιας σειράς άλλων εγκλημάτων που προκαλούν βλάβη στο Δημόσιο. 13. Η θεσμοθέτηση του εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος και του εισαγγελέα Διαφθοράς. 14. Η ενίσχυση της τακτικής Δικαιοσύνης για την έρευνα, ανάκριση και παραπομπή στο ακροατήριο υποθέσεων διαφθοράς και αδιαφάνειας των δημοσίων προσώπων. 15. Η διεύρυνση της συμμετοχής της Δικαιοσύνης από τα πρώτα στάδια (ακόμη και στο κοινοβουλευτικό) αναζήτησης ποινικών ευθυνών υπουργών. 16. Η πρόβλεψη εμφάνισης των ανωτάτων δικαστών ενώπιον κοινοβουλευτικών οργάνων πριν από την επιλογή τους στις θέσεις των προέδρων και αντιπροέδρων των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας. 17. Η άρση του τραπεζικού απορρήτου έναντι όλων των ελεγκτικών αρχών του κράτους με όλες τις εγγυήσεις του κράτους δικαίου. 18. Η σύσταση της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. 19. Η θέσπιση της δυνατότητας αποκάλυψης, καταγραφής και ελέγχου των offshore εταιρειών στους φορολογικούς παραδείσους και η επιβολή ενιαίου φόρου 15% στα ακίνητά τους. 20. Ο εκσυγχρονισμός του συστήματος δημοσίων συμβάσεων, με την εισαγωγή του πρώτου ηλεκτρονικού μητρώου. Και η σύσταση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 21. Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, για την αντιμετώπιση της προκλητής ζήτησης και της σπατάλης στα φάρμακα. 22. Η σύσταση του Γενικού Εμπορικού Επιμελητηρίου ως μηχανισμού διαφάνειας και ασφάλειας τον συναλλαγών.

Πολλές από τις θεσμικές αυτές κατακτήσεις επιχειρήθηκε, τόσο από κυβερνήσεις της Ν.Δ. όσο και από τη σημερινή κυβέρνηση, να αποδυναμωθούν. Το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Συμπαράταξη δεν σταμάτησαν, ωστόσο, να αγωνίζονται ως αντιπολίτευση για τη διατήρηση και την ενδυνάμωσή τους. Σήμερα το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Συμπαράταξη θέτουμε ως προτεραιότητα ένα νέο, ολοκληρωμένο σχέδιο θεσμικών μεταρρυθμίσεων για τον εμπλουτισμό και την ενίσχυση των μηχανισμών καταπολέμησης της διαφθοράς.

Η ελληνική κοινωνία, που πλήττεται σκληρά από την κρίση, απαιτεί να αξιοποιούνται οι κρατικοί πόροι εις όφελός της και όχι υπέρ ημετέρων. Το μήνυμά μας σήμερα είναι «όλα στο φως». Κανείς δεν μπορεί να βρίσκεται στο απυρόβλητο. Ολοι οφείλουν να λογοδοτούν.

Ανάμεσα στα μέτρα και στις δράσεις που προτείνουμε είναι:

1. Να διασφαλιστεί η αποκομματικοποίηση της δημόσιας διοίκησης. Να αξιοποιηθούν τα υψηλά προσόντα του στελεχικού δυναμικού της σε επιτελικές θέσεις ευθύνης. Να συσταθούν μόνιμες θέσεις γενικών γραμματέων με πενταετή θητεία ύστερα από ανοιχτή προκήρυξη και επιλογή από ανεξάρτητο εκλεκτορικό σώμα. Να παύσει το καθεστώς της εξέλιξης των στελεχών του Δημοσίου κατά αρχαιότητα. Να οργανωθεί αποτελεσματικός και έγκαιρος εσωτερικός έλεγχος των δημοσίων υπηρεσιών. 2. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας να καταστούν ουσιαστικά υποχρεωτικές στην πράξη για τη δημόσια διοίκηση. 3. Να οργανωθεί ο πλήρης, έγκαιρος και δραστικός συνταγματικός έλεγχος των νόμων. 4. Η εικόνα σήμερα της Δικαιοσύνης είναι απογοητευτική. Οι καθυστερήσεις στην απονομή της επιτρέπουν την αυθαιρεσία και την αδικία, εξοντώνουν την επιχειρηματικότητα και τις επενδυτικές ευκαιρίες. Γιατί να μη μεταφερθούν μεγάλες κατηγορίες υποθέσεων σε σύγχρονες μορφές εξώδικης επίλυσης; 5. Να οργανωθούν σύγχρονες μορφές κοινωνικής προστασίας, όπως ο οικογενειακός δικαστής και συμπαραστάτης. 6. Να αναβαθμιστεί το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης. Οι άριστοι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης να έχουν ευθεία συμμετοχή στις διαδικασίες πλήρωσης των επιτελικών θέσεων της δημόσιας διοίκησης. 7. Να θεσπιστεί ανεξάρτητη αρχή με αντικείμενο τον έλεγχο του πολιτικού χρήματος. 8. Να διευρυνθούν ο ρόλος και οι αρμοδιότητες των ΚΕΠ και των δημόσιων υπηρεσιών μιας στάσης, ώστε να περιοριστούν οι εστίες καθημερινής διαφθοράς. 9. Να θεσπιστεί συγκεκριμένος αριθμός θητειών για κάθε θέση αιρετού. 10. Να θεσπιστεί ασυμβίβαστο κατοχής κρατικού αξιώματος και κομματικής θέσης. 11. Να απλοποιηθεί η διαδικασία για την ποινική ευθύνη των υπουργών.

Σήμερα το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Συμπαράταξη ξεκινάμε εκστρατεία για την επικράτηση της διαφάνειας πάνω στη διαφθορά Προσκαλούμε όλα τα πολιτικά κόμματα που υποστηρίζουν το δημοκρατικό και κοινωνικό κράτος δικαίου και όλους τους ενεργούς πολίτες να δώσουμε μαζί αυτή τη μάχη. Είμαστε ανοιχτοί και στις προτάσεις των άλλων φορέων. Η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξίας και της καθαρότητας του δημόσιου βίου δεν είναι υπόθεση μόνο ενός κομματικού φορέα ή μιας κοινωνικής τάξης. Είναι στρατηγικός στόχος όλων μας και υπόθεση ολόκληρου του ελληνικού λαού.

* Η κ. Φώφη Γεννηματά είναι πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και επικεφαλής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης.