ΑΠΟΨΕΙΣ

Απαιτείται ψυχραιμία

Ο διχαστικός λόγος που συχνά χρησιμοποιεί η κυβέρνηση κάνει πολύ κακό στον τόπο. Τελευταία εκδηλώνεται μία συστηματική προσπάθεια εμφάνισης «δύο Ελλάδων» σε σχέση με το προσφυγικό ζήτημα. Οποιος δεν συμφωνεί με τις κυβερνητικές θέσεις εμφανίζεται ως ακροδεξιός. Χρειάζεται προσοχή, διότι αυτή η πόλωση τείνει να ωθήσει λογικούς ανθρώπους σε αντιδράσεις που υπαγορεύονται από το θυμικό. Οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες. Απαιτούν ψυχραιμία.