ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 9-ΙΙΙ-1967

ΒΟΜΒΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ Ι: Μικρά αυτοσχέδιος βόμβα, με περίβλημα εκ βακελίτου, ριφθείσα παρ’ αγνώστου την 10.15΄ πρωινήν χθες, εις την διασταύρωσιν των οδών Σταδίου και Πεσμαζόγλου, προεκάλεσε τον ελαφρόν τραυματισμόν 6 ατόμων και εδημιούργησε ανησυχίας. Εκ της ενεργηθείσης ανακρίσεως δεν ανεκαλύφθη αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ του γεγονότος και της δραστηριότητος εξτρεμιστικών στοιχείων. Διετυπούτο δε η υποψία ότι επρόκειτο περί ενεργείας ατόμου νοσηράς νοοτροπίας. Η έκρηξις, εις κεντρικόν σημείον της πόλεως, ήτο φυσικόν, πάντως, να προξενήση εντύπωσιν. Εντονος ανεπτύχθη εικοτολογία και ωρισμένοι παράγοντες δεν απέκλειον εντελώς την περίπτωσιν, όπως η χθεσινή ενέργεια αποτελή μέρος προσπαθείας διά την καλλιέργειαν γενικωτέρου κλίματος εντάσεως και ανησυχίας.

ΒΟΜΒΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΙΙ: Νέα έκρηξις αγνώστου εκρηκτικού κατασκευάσματος, σημειωθείσα ολίγον μετά το μεσονύκτιον, ανεστάτωσε τους κατοίκους της οδού Μετσόβου, μεταξύ των οδών Ζαΐμη και Νοταρά. Συνεπεία της εκρήξεως εθραύσθησαν υελοπίνακες […]. Εις το κτίριον της οδού Μετσόβου 30, διαμένει η σύζυγος του αποθανόντος στρατηγού Γ. Κοσμά. […] Δεν ανευρέθη το παραμικρόν ίχνος του εκραγέντος εκρηκτικού κατασκευάσματος. [Σημ. «Φ»: Η έκρηξη βόμβας για τρομοκράτηση ήταν πρωτοφανής για τη μεταπολεμική εποχή στην Ελλάδα, καθώς από την επομένη της νίκης κατά των ενόπλων κομμουνιστών δεν είχε υπάρξει παρόμοιο γεγονός, εκτός του φόνου χαμηλοβάθμου αξιωματικού με χειροβομβίδα και για λόγους μάλλον ιδιωτικής φύσεως. Επρόκειτο περί γεγονότος το οποίο εντυπωσίασε άκρως την κοινή γνώμη που έβλεπε να επέρχεται πραξικόπημα βασιλοφρόνων στρατηγών. Αλλοι όμως ήσαν πλέον αποτελεσματικοί…]

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΚΑΛΚΕΑΣ: Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών εξέλεξεν ως καθηγητήν της έδρας της προπαιδευτικής χειρουργικής τον υφηγητήν κ. Γρηγ. Σκαλκέαν.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΜΕΓΑΣ:  (Τα νέα βιβλία.) Γεωργίου Α. Μέγα: «Εισαγωγή εις την Λαογραφίαν». Σχ. 8ον. Σελ. 240. Αθήναι 1967.

ΡΕΝΗ ΠΙΤΤΑΚΗ:  (Από κριτικό σημείωμα του Αιμ. [ιλίου] Χ. [ουρμουζίου] για την παράσταση του έργου του Πίντερ «Ο γυρισμός» από το «Θέατρο Τέχνης» του Κάρολου Κουν.) « […] Σημειώνω την ενθαρρυντικώτατη πρώτη εμφάνιση της Δνίδος Ρένας Πιττακή στο ρόλο της Ρουθ. […].»

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΤΣΗΣ: Βραδυά Μπαλλέτου, οργανουμένη υπό του κ. Γιάννη Μέτση, δίδεται σήμερον Πέμπτην 10.15 μ.μ. εις το «Θέατρον Κοτοπούλη», με έκτακτον εμφάνισιν της Φόνης Σαμαροπούλου και με συμμετοχήν της Αννας Μπιλικάκη, σολίστ της Λυρικής.