ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 17-ΙΙΙ-1967

ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΔΙΑ ΑΣΠΙΔΑ: Κατά την 100ήν ακριβώς ημέραν της δίκης διά την συνωμοσίαν του ΑΣΠΙΔΑ και κατόπιν διασκέψεως 5 ωρών και 10 λεπτών, το Διαρκές Στρατοδικείον εξέδωσε την απόφασίν του διά της οποίας ηθώωσε παμψηφεί ή διά ψήφων 3 κατά 2 δέκα εκ των κατηγορουμένων, τρεις απήλλαξε πάσης ποινής και 15 κατεδίκασεν εις ποινάς καθείρξεως (ανώτατον όριον 18 έτη) και φυλακίσεως (κατώτατον όριον 2 έτη). Ηθωώθησαν, συγκεκριμένως, οι συνταγματάρχαι Π. Αναγνωστόπουλος, Δ. Χονδροκούκης και Χρ. Τσαμασιώτης, ο αντισυνταγματάρχης Ταξ. Κατσιμήτρος, ο ίλαρχος Ε. Κουφαλιτάκης, ο λοχαγός Π. Μαχάς, ο υπολοχαγός Θ. Σταυρόπουλος, ο υποσμηναγός Χαραλαμπόπουλος και ο ανθυπασπιστής Ντελιδάκης. Απηλλάγησαν της ποινής ο ίλαρχος Π. Κολίγρης και οι λοχαγοί Ιω. Θεοδοσίου και Γ. Κλαδογένης. Καταδικάσθησαν: Εις πρόσκαιρον κάθειρξιν 18 ετών, καθαίρεσιν και 5ετή αποστέρησιν των πολιτικών δικαιωμάτων των ο συνταγματάρχης Αλ. Παπατέρπος, ο αντισυνταγματάρχης Δαμβουνέλης και οι λοχαγοί Αρ. Μπουλούκος, Παν. Παπαγεωργόπουλος και Θ. Τόμπρας, εις πρόσκαιρον κάθειρξιν 13 ετών, καθαίρεσιν και 5ετή στέρησιν των πολιτικών των δικαιωμάτων οι λοχαγοί Ι. Πανούτσος, Δ. Παπαγιαννόπουλος  και Δ. Οικονόμου, εις πρόσκαιρον κάθειρξιν 8 ετών ο αντισυνταγματάρχης Δ. Παραλίκας, ο λοχαγός Αθ. Κεπενός και ο ίλαρχος Αν. Βλάχος. Εις φυλάκισιν 4 ετών και έκπτωσιν ο λοχαγός Γ. Κωστόπουλος  και εις φυλάκισιν 2 ετών οι λοχαγοί Γ. Μαρκέτης, Χρ. Θεοδώρου και Μαρ. Γεωργίου.

ΔΗΛΩΣΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: «Δοκιμάζομεν άπειρον θλίψιν διά την βαρυτάτην καταδίκην γενναίων πολεμιστών και αθώων ανθρώπων. Είναι θύματα της σκευωρίας. […].»

ΣΧΟΛΙΟΝ ΤΗΣ «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ»: «Το Διαρκές Στρατοδικείον, προεδρευόμενον παρά του αρχαιοτέρου των μελών του Αρείου Πάγου [Θ. Καμπέρης], εξέδωσε χθες την απόφασίν του επί της ενοχής των κατηγορουμένων στρατιωτικών διά την συνωμοσίαν του ΑΣΠΙΔΑ. Η απόφασις, καίτοι δεν εξήντλησε την αυστηρότητα των υπό του Νόμου προβλεπομένων ποινών, παρέχει την εντύπωσιν εις πάντα […] ότι υπήρξε δικαία. […] Οι κατάδικοι υπήρξαν θύματα […]. Απαιτείται να καθήσουν εις το εδώλιον του κατηγορουμένου και οι κύριοι [πολιτικοί και ανώτατοι στρατιωτικοί] ένοχοι…».

ΣΤΗΒΕΝ ΡΑΝΣΙΜΑΝ: Εις το Βρεταννικόν Συμβούλιον θα ομιλήση, την 23ην Μαρτίου, ο διαπρεπής Αγγλος βυζαντινολόγος σερ Στήβεν Ράνσιμαν με θέμα: «Το κλασσικό υπόβαθρο του Βυζαντίου».