ΑΠΟΨΕΙΣ

Να μη δώσουμε και άλλο άλλοθι

Η συμφωνία μεταξύ Ε.Ε.και Τουρκίας είναι μία καλή συμφωνία, στα χαρτιά. Η υλοποίησή της θα είναι εξαιρετικά περίπλοκη και θα χρειασθεί να υπερβεί όλες τις αδυναμίες της ελληνικής κρατικής μηχανής. Είναι, όμως, σημαντικό να γίνει σοβαρή και συστηματική δουλειά. Ο πρωθυπουργός οφείλει να στηριχθεί όχι σε κομματικούς ή άλλους φίλους, αλλά σε ανθρώπους εντός και εκτός κρατικών υπηρεσιών, οι οποίοι μπορούν να λειτουργήσουν επαγγελματικά. Υπάρχει ο ορατός κίνδυνος να συνεχισθούν οι ροές για μεγάλο διάστημα και παράλληλα, να σημειωθούν καθυστερήσεις και δυσλειτουργίες. Θα ήταν ολέθριο να βρουν κάποιοι την ευκαιρία να ρίξουν στην Ελλάδα την ευθύνη για μια ενδεχόμενη αποτυχία.