ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν στην «Κ» 28.ΙII.1967

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ: Το Ανώτατον Συμβούλιον Εθνικής Αμύνης απεστράτευσε χθες τους αρχηγούς ΓΕΕΘΑ αντιστράτηγον Κ. Τσολάκαν και της Χωροφυλακής αντιστράτηγον Ν. Παναγιωτακόπουλον. Και ετοποθέτησεν ως νέον αρχηγόν ΓΕΕΘΑ τον μέχρι τούδε αρχηγόν ΓΕΝ αντιναύαρχον Σπ. Αυγέρην [….], ως νέον αρχηγόν ΓΕΝ τον μέχρι τούδε υπαρχηγόν υποναύαρχον Κ. Εγκολφόπουλον, προαχθέντα εις αντιναύαρχον, και ως αρχηγόν της Χωροφυλακής τον μέχρι τούδε υπαρχηγόν υποστράτηγον Ν. Παναγόπουλον, προαχθέντα εις αντιστράτηγον. Το ΑΣΕΑ προήγαγεν επίσης εις αρχηγόν της Αστυνομίας Πόλεων τον αστυνομικόν διευθυντήν α΄ τάξεως κ. Εμ. Αρχοντουλάκην και εις αντιστράτηγον της Χωροφυλακής τον υποστράτηγον Κ. Κρέτσαν, ο οποίος ετοποθετήθη ως γενικός επιθεωρητής του Σώματος.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Αι αποφάσεις του ΑΣΕΑ ηφνιδίασαν την Ενωσιν Κέντρου. Στελέχη της εκλήθησαν την νύκτα εις σύσκεψιν εις το Καστρί […] Επεκράτησεν η άποψις του κ. Γεωργίου Παπανδρέου, ο οποίος ετάχθη κατά της ανατροπής της Κυβερνήσεως [Παρασκευοπούλου], φοβούμενος ότι η κρίσις θα ωδήγει εις Κυβέρνησιν της ΕΡΕ και, ίσως, και ανακοπήν της πορείας προς εκλογάς. Ο αρχηγός της Ε.Κ., εις δηλώσεις του, περιορίσθη να επικρίνη την Κυβέρνησιν, εκφράζων την λύπην του διά την απομάκρυνσιν των κ.κ. Τσολάκα και Παναγιωτακοπούλου. Αλλ’ η Ε.Κ. δεν ανατρέπει την Κυβέρνησιν, προσέθεσε, διότι υπεράνω των ειδικών ευθυνών θέτει το μέγα θέμα των εκλογών.

ΑΠΕΛΑΣΙΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΩΝ: Δύο Ρώσοι υπάλληλοι, ο κ. Αλμπερτ Ζαχάρωφ, β΄ γραμματεύς της εν Αθήναις σοβιετικής πρεσβείας, και ο κ. Ιγκόρ Οτσούρκωφ, μέλος της σοβιετικής εμπορικής αντιπροσωπείας, εχαρακτηρίσθησαν χθες ως ανεπιθύμητοι και τους εδόθη 48ωρος προθεσμία διά να εγκαταλείψουν την Ελλάδα. Η απέλασίς των αποδίδεται εις την εν Ελλάδι συγκρότησιν παραρτήματος του αποκαλυφθέντος εις Ιταλίαν διεθνούς δικτύου κατασκοπείας, του γνωστού ως δικτύου Ρινάλντι. Αλλαι πληροφορίαι ανέφερον ότι άτομα, τα οποία έχουν παράσχει πληροφορίας εις τους απελαυνομένους Ρώσους υπαλλήλους, έχουν συλληφθή και κρατούνται ακόμη.

ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΥΘΡΟΦΡΟΥΡΩΝ: Μόσχα, 27.- Ως μετέδωσε σήμερον ο ραδιοσταθμός της Μόσχας, το κίνημα των ερυθροφρουρών της Κίνας εξέφυγε του ελέγχου όταν η μορφωτική επανάστασις του Μάο Τσε Τουγκ ευρίσκετο εις το αποκορύφωμά της, πράγμα που ηνάγκασε την κινεζικήν ηγεσίαν να καταφύγη εις τον στρατόν. Οι νεαροί Κινέζοι απεδείχθησαν «ανάξιοι εμπιστοσύνης» κατά την διάρκειαν των ημερών της εκκαθαρίσεως. Ως εκ τούτου, η Κυβέρνησις του Πεκίνου κατέφυγεν εις τον στρατόν διά την εφαρμογήν των προγραμμάτων της.