ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 5/6-ΙΧ-1936

06s2filistor

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΜΠΑΛΛΕΡΟ: Παρίσιοι, 4.- Η Κυβέρνησις της Μαδρίτης [δημοκρατική] παρητήθη. Αμέσως εσχηματίσθη νέα Κυβέρνησις υπό την προεδρίαν του αναρχοσοσιαλιστού Λάργκο Καμπαλλέρο (φωτογραφία) ο οποίος ανέλαβεν και το υπουργείον των Στρατιωτικών. Υπουργός των Εξωτερικών ο σοσιαλιστής Χούλιο Αλβαρέθ Ντελβάγιο, υπουργός των Ναυτικών και της Αεροπορίας ο επίσης σοσιαλιστής Ινταλέθιο Πριέτο και υπουργός Οικονομικών ο Χουάν Νεγκρίν. Κομμουνισταί υπουργοί είναι οι Χεσούς Ερνάντεθ της Παιδείας και Λουίς Ουρίβε της Γεωργίας. Ο τέως πρωθυπουργός κ. Χιράλ παραμένει ως υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου.

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΙΡΟΥΝ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ: Παρίσιοι, 4.- Ο εν Αντάυ απεσταλμένος του Πρακτορείου Χαβάς τηλεγραφεί ότι περί ώραν 10ην προ μεσημβρίας το Ιρούν δεν είχεν ακόμη τελειωτικώς καταληφθή από τους επαναστάτας [εθνικιστές]. Περί ώραν 10.30 οι εν τη πόλει του Ιρούν ελάχιστοι κυβερνητικοί ανθίσταντο ακόμη. […] Η πόλις λόγω των πυρκαϊών και των βομβαρδισμών είναι σχεδόν ημικατεστραμμένη. Οι επαναστάται εφωδιασμένοι με τανκς και τεθωρακισμένα αυτοκίνητα εκκαθαρίζουν ταχέως την πόλιν. Την 14.20 οι επαναστάται κατέλαβον το Δημαρχείον. Ηδη, πλήρης ηρεμία επικρατεί εν Βεχοβία. Λεγεωνάριοι φρουρούν την γέφυραν [προς την γαλλική πλευρά]. Αιτήσει αυτών τούτων των επαναστατικών Αρχών διεκόπη πάσα επαφή μεταξύ της ισπανικής και της γαλλικής Βεχοβίας. Οι επαναστάται προβλέπουν ότι και η πτώσις του Αγίου Σεβαστιανού δεν είναι παρά ζήτημα χρόνου.

ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ: Ο υφυπουργός της Δημοσίας Ασφαλείας κ. Κωνσταντίνος Μανιαδάκης, κατόπιν συνεννοήσεως μετά του Πρωθυπουργού κ. Ιωάννου Μεταξά, καθώρισε τα μέτρα εναντίον του κομμουνισμού, κατήρτισε δε αναγκαστικόν νόμον, τον οποίον θα εισηγηθή εις το Υπουργικόν Συμβούλιον προς έγκρισιν. […] Ορίζεται ποινή φυλακίσεως 6 μηνών και εκτοπίσεως από 6 μηνών μέχρι τριών ετών […] εναντίον του επιδιώκοντος την διάδοσιν και εξάπλωσιν ιδεών και κοινωνικών, οικονομικών ή θρησκευτικών συστημάτων, τα οποία τείνουν εις την ανατροπήν του κοινωνικού πολιτικού καθεστώτος της χώρας.

ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ: Λονδίνον, 5.- Αι συνεχιζόμεναι έρευναι της «Γκογκολέτς» [σοβιετική Ασφάλεια] ωδήγησαν εις την σύλληψιν 230 νέων οι οποίοι ανήκουν εις τας κομμουνιστικάς νεολαίας της Σοβιετικής Ενώσεως.