ΑΠΟΨΕΙΣ

Μόνιμη παράταση της παραγραφής

Πλησιάζουν οι γιορτές. Εκτός από τις… άλλες ενδείξεις έχουμε και τη σταθερή, επαναλαμβανόμενη αυτή την εποχή, αδικία σε βάρος των πολιτών. Παρατείνεται η προθεσμία παραγραφής των δικαιωμάτων του Δημοσίου σε όλες τις φορολογικές υποθέσεις.

Το Δημόσιο, επειδή δεν είναι σε θέση έγκαιρα και μέσα στα προβλεπόμενα από τους νόμους χρονικά περιθώρια, να κλείσει φορολογικές υποθέσεις, ανατρέπει τους κανόνες. Γι’ αυτό οι υποθέσεις δεν παραγράφονται αλλά συνεχίζουν να είναι ενεργές παρότι οι πολίτες δεν έχουν καμιά ευθύνη.

Ηδη σε νομοσχέδιο που ψηφίζει η Βουλή περιλαμβάνεται διάταξη με την οποία οι φορολογικές υπηρεσίες αποκτούν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν (σε ένα, δύο χρόνια) υποθέσεις που δεν πρόλαβαν, σε όλα τα είδη φορολογίας (εισόδημα, ΦΠΑ, φορολογία κεφαλαίου, ακίνητη περιουσία, τέλη κ.λπ.).

Η επιμήκυνση της παραγραφής αφορά υποθέσεις που θα παραγράφονταν στο τέλος του 2016, αλλά και υποθέσεις οι οποίες παραγράφονταν στο τέλος του 2016 επειδή εξαντλούνται οι παρατάσεις που είχαν δοθεί παλαιότερα!

Στις υποθέσεις που δεν παραγράφονται πλέον, περιλαμβάνονται και υποθέσεις για τις οποίες ο έλεγχος συνεχίζεται και συνεπώς δεν έχει οριστικοποιηθεί αν οφείλουν ή όχι οι φορολογούμενοι, όσα υποπτεύεται η φορολογική υπηρεσία.

Το κράτος πάντα βρίσκει τρόπο για να αδικήσει τον πολίτη. Κι όταν εξαντλούνται όλες οι δυνατότητες να το πράξει, απλά αλλάζει τους κανόνες. Επίσης είναι προφανές ότι το κράτος δεν είναι δίκαιο, δεν βλέπει όλους τους φορολογουμένους με τον ίδιο τρόπο, ακόμα και αν έχουν το ίδιο «πρόβλημα». Η ανάλογη εγκύκλιος με οδηγίες που στέλνεται κάθε χρόνο στους εφόρους είναι σαφέστατη. Δίνει εντολή να προχωρήσουν γρήγορα στην έκδοση εντολών ελέγχου για «τις πιο σημαντικές υποθέσεις, αυτές που παρουσιάζουν ελεγκτικό και εισπρακτικό ενδιαφέρον. Και πρέπει να βιαστούν ξεχωρίζοντας «αυτές που αξίζει…», ώστε αυτές οι υποθέσεις να ενταχθούν στη διετή παράταση παραγραφής που προβλέπεται από τη νομοθεσία. Αλλά ακόμη και οι υποθέσεις που δεν θα επιλεγούν για έλεγχο, αν και θα παραγραφούν, θα πρέπει να αρχειοθετηθούν καθώς δεν θα θεωρούνται περαιωμένες. Θα είναι όμως διαθέσιμες αν παραστεί ανάγκη…

Οι φορολογικές υπηρεσίες ξεδιαλέγουν ποιες υποθέσεις είναι «σημαντικές» και οι υπόλοιπες θα αφεθούν στην παραγραφή. Το κράτος δεν τηρεί τους κανόνες για την παραγραφή που είχε θεσπίσει αλλά ταυτόχρονα αφήνει μεγάλα περιθώρια αυθαιρεσίας για το ποιες υποθέσεις θα παραμείνουν ενεργές. Και μεγάλα περιθώρια για διευκολύνσεις…

Και επειδή όλα αυτά γίνονται με το πρόσχημα «να παταχθεί η μεγάλη φοροδιαφυγή» και υποτίθεται να εισπραχθούν ποσά «από πρόσωπα υψηλής φοροδοτικής ικανότητας» πρέπει να πούμε ότι ούτε αυτό ισχύει. Η παράταση παραγραφής εφαρμόζεται και για κάποιον που κληρονόμησε π.χ. ένα μικρό ακίνητο σε περιοχή χωρίς αντικειμενικό σύστημα, πλήρωσε τον φόρο με βάση τη δήλωσή του και η υπόθεση δεν είχε ελεγχθεί. Τώρα μπορούν κι αυτοί, μεγάλοι ή μικροί, να κληθούν να πληρώσουν επιπλέον φόρο, ακόμα κι αν έχουν περάσει 5-8 χρόνια!

Η ρύθμιση δεν είναι εφεύρεση της σημερινής κυβέρνησης αφού και οι προηγούμενες είχαν εφαρμόσει ανάλογες διατάξεις.