ΑΠΟΨΕΙΣ

Ανικανότητα

Η περίπτωση με τις εισφορές των μηχανικών αποτελεί επιτομή της ανικανότητας της κρατικής μηχανής. Από τον Μάρτιο χιλιάδες μηχανικοί καλούνται να πληρώσουν αναδρομικά τις εισφορές τους για προηγούμενα έτη, επειδή δεν κατέστη δυνατό να εφαρμοστεί άμεσα ο νόμος που προέβλεπε την αύξησή τους. Ετσι, η αδυναμία των αρμόδιων αρχών να υπολογίσουν τις σωστές εισφορές, με βάση το πραγματικό εισόδημα του κάθε επαγγελματία, μετατρέπεται σε επιβολή εκ των υστέρων χρέους, που είναι δυσβάστακτο.