ΑΠΟΨΕΙΣ

Δημόσια διοίκηση

Καθρέφτη της ενδημικής κακοδιοίκησης που μαστίζει το σύγχρονο ελληνικό κράτος, από γεννήσεώς του είναι η αλήθεια, αποτελεί η έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το 2017. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη έκθεση, σχεδόν κατά 30% αυξήθηκαν πέρυσι οι αναφορές πολιτών που βεβαιωμένα έπεσαν θύματα αυθαιρεσιών του στενότερου, αλλά και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Ακόμη και επαγγελματικοί φορείς που λειτουργούν ως ΝΠΔΔ καταγγέλλονται για κατάφωρη άρνηση εφαρμογής νόμων. Δυστυχώς, η δημόσια διοίκηση στην Ελλάδα αρνείται να συνέλθει.