ΑΠΟΨΕΙΣ

Οι ανάγκες των νέων

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα συνεχίζει να μην έχει σχέση με τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας και της αγοράς εργασίας. Είναι, για παράδειγμα, εντυπωσιακό ότι μια τουριστική χώρα σαν τη δική μας δεν διαθέτει σχολές τουριστικών επαγγελμάτων υψηλοτάτου επιπέδου. Οι ιδεοληψίες των κυβερνώντων οδηγούν στην περαιτέρω αποσύνδεση εκπαίδευσης και προοπτικών εξεύρεσης εργασίας. Οι φορολογούμενοι θέλουν δουλειές για τα παιδιά τους και απαιτούν εκπαίδευση που να τις διασφαλίζει στο μέτρο του δυνατού.