ΑΠΟΨΕΙΣ

Χάνονται έσοδα

Η έναρξη λειτουργίας του ηλεκτρονικού εισιτηρίου για συγκεκριμένα μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους είναι ένα καλό νέο. Ωστόσο απομένει ακόμη πολύς δρόμος να διανυθεί, ώστε να υπάρξει μία ολοκληρωμένη στρατηγική για τη σωστή αξιοποίηση του αρχαιολογικού πλούτου της χώρας. Αρκεί απλώς να αναφερθεί ότι τα πωλητήρια των περισσότερων μουσείων υπολειτουργούν ή ότι φθάνουμε στον Αύγουστο και πολλά αναψυκτήρια παραμένουν κλειστά. Είναι κρίμα που ακόμη και τέτοια απλά ζητήματα δεν έχουν βρει λύση, ιδιαίτερα όταν ο τουρισμός σπάει το ένα μετά το άλλο τα ρεκόρ και χάνονται έσοδα.