ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 21-7-1938

21s1gp

ΕΝΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΙΑΠΩΝΙΑΣ-ΕΣΣΔ: Μεγάλη νευρικότητα επικρατεί εις την ιαπωνικήν πρωτεύουσαν συνεπεία του νέου επεισοδίου των συνόρων […]. Επισήμως δηλούται ότι θα επακολούθηση στρατιωτική ενέργεια, το οποίον σημαίνει θα ενεργηθή επίθεσις κατά των σοβιετικών δυνάμεων, αίτινες έχουν οχυρωθή όπισθεν των λόφων [φωτ.: Ιάπωνες στρατιώτες στα ρωσοϊαπωνικά σύνορα].

AΠΑΓΩΓΗ ΚΛΕΜΕΝΤ:  […] o Ροδόλφος Κλεμέντ, Γερμανός πρόσφυξ και τέως γραμματεύς του [εικονιζόμενου] Τρότσκυ […], εξηφανίσθη από της 12ης τρέχοντος εκ της εν Παρισίοις οικίας του. Ο Κλεμέντ ήτο ήδη γραμματεύς της τεχνικής διοικήσεως της Τετάρτης Διεθνούς […]. Η εν λόγω οργάνωσις δεν έχει καμμίαν αμφιβολίαν ότι ο Κλεμέντ υπήρξε θύμα της Γκεπεού […]. (Τελικώς αποκαλύφθηκε πως ο Κλεμέντ δολοφονήθηκε.)

ΠΟΛΥΝΕΚΡΟΣ ΣΕΙΣΜΟΣ:  […] Ο καταστρεπτικός σεισμός […] εξεδηλώθη με επίκεντρόν του την Σκάλαν του Ωρωπού, γενόμενος ιδιαιτέρως αισθητός εις την περιφέρειαν του Ωρωπού [και] όλων των πέριξ χωρίων […]. Η σεισμική δόνησις εγένετο επίσης αισθητή εις τας Αθήνας, τον Πειραιά και τα πέριξ τούτων μέρη […]. Τελείως ερειπωμέναι καταρρεύσασαι μετά πάταγου και με ανθρώπινα θύματα είναι αι οικίαι.