ΑΠΟΨΕΙΣ

Μία ελπίδα

Ο ελληνικός λαός περιμένει λύσεις στα προβλήματά του και ωριμότητα από τους πολιτικούς του ηγέτες. Η συνταγματική αναθεώρηση δίνει την ευκαιρία να δοθούν ορισμένα ελάχιστα δείγματα και των δύο. Θα ήταν πολύ σημαντικό να υπάρξουν συναινέσεις σε κρίσιμα ζητήματα που έχουν από καιρό ωριμάσει. Τα δύο μεγάλα κόμματα θα μπορούσαν επίσης να συμφωνήσουν να κηρυχθούν αναθεωρητέα κάποια άρθρα, έτσι ώστε να αλλαχθούν από την επόμενη Βουλή εφόσον επιτευχθεί η απαραίτητη πλειοψηφία. Μέσα στο τοξικό κλίμα που επικρατεί και απωθεί τους πολίτες από την πολιτική, κινήσεις συναίνεσης σαν και αυτές θα αποτελούσαν αχτίδα ελπίδας.