ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Δημογραφικό, ένας μεγάλος εχθρός

Δημογραφικό, ένας μεγάλος εχθρός

Κύριε διευθυντά
Δυστυχώς το δημογραφικό πρόβλημα εξελίσσεται σε υδρογονοβόμβα για τη χώρα μας και οι κυβερνώντες θέλουν να το αγνοούν. Με τη δραματική μείωση των γεννήσεων σε συνδυασμό με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής και τη μετανάστευση των νέων, συρρικνώνεται ο γηγενής πληθυσμός και επιταχύνεται η γήρανση της ελληνικής κοινωνίας. Εάν δεν ληφθούν άμεσα τα κατάλληλα μέτρα θα αποτελέσει το φαινόμενο αυτό τη βέβαιη καταστροφή του έθνους. Γινόμαστε η εύκολη λεία κάθε επίδοξου κακόβουλου αρχηγίσκου.

Αντί των προεκλογικών επιδομάτων πείνας θα ήταν προτιμότερο να επιληφθούν ορισμένοι του εθνικού τους καθήκοντος για τη σωτηρία από την καταστροφή και τον απειλούμενο αφανισμό της χώρας. Ανάπτυξη και πρόοδος δεν μπορεί να επιτευχθούν χωρίς νέους ανθρώπους. Η όποια ανάπτυξη προϋποθέτει την ενεργή παρουσία ανθρωπίνου παράγοντος νεαρής παραγωγικής ηλικίας, άνευ της οποίας καθίσταται άχρηστη και η πλέον εξελιγμένη μηχανή. Είναι γι’  αυτό απόλυτη ανάγκη να υποστηριχθεί ουσιαστικά εδώ και τώρα η πολυγονεϊκή και  μονογονεϊκή οικογένεια κι ας είναι και από εξωσυζυγική σχέση.
Δεν θα πρωτοτυπήσουμε.

Στελιος Ιδομ. Κογχυλακης, Αθήνα