ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Τα καλά της ΕΛ.ΑΣ. να λέγονται

Τα καλά της ΕΛ.ΑΣ. να λέγονται

Κύριε διευθυντά
Με την παρούσα επιστολή μου θελω να εκφράσω δημόσια τις ευχαριστίες μου προς το προσωπικό (και κυρίως προς δύο αστυνομικούς) του παραρτήματος Ασφαλείας Ζωγράφου, των οποίων τα ονόματα ατυχώς δεν συνεκράτησα, για τη μέριμνα και τη συμπαράστασή τους κατά την ανεύρεση του κλαπέντος οχήματός μου μετά απώλεια διάρκειας 3,5 μηνών. Η ειδοποίησή μου διά μέσου της κόρης μου, που ήταν εκτός Αθηνών, καθώς και οι ενέργειές τους μετά την εύρεση του οχήματος για την εξυπηρέτησή μου υποδηλώνουν ανθρωπιά και υψηλό ήθος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Τους εύχομαι υγεία και τη σταδιοδρομία που τους αξίζει και εκφράζω τα συγχαρητήριά μου προς τον διοικητή του αστυνομικού τμήματος για το προσωπικό του.

Σπ. Μαριδακης, Συνταξιούχος συγκοινωνιολόγος, μηχ/κός Μαρούσι