ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

«Διαφυγόντα έσοδα» του ΕΚΠΑ

«Διαφυγόντα έσοδα» του ΕΚΠΑ

Κύριε διευθυντά
Πολύ ενδιαφέρουσα η πληροφορία της 13.6.2020 στην «Καθημερινή» για έσοδα του Πανεπιστημίου από διάφορες πηγές όπως αναμνηστικά, κληροδοτήματα, τέλη στάθμευσης, ακόμη και κεραίες κινητής τηλεφωνίας.

Ας μη διαφεύγει όμως η «δια-φυγή» εσόδων την οποία υφίσταται το πανεπιστήμιο επί 50 και πλέον χρόνια από την «κατοχή» από το Δημόσιο, χωρίς καμία απολύτως αποζημίωση του Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών, ενός ακινήτου πολύ υψηλής αντικειμενικής αξίας και μάλιστα χωρίς καμία απολύτως γνωστή ρύθμιση ή πρόβλεψη τρόπου χρήσεως και λειτουργίας. Η απώλεια εσόδων από αυτή την πηγή δεν συγκρίνεται με τα λοιπά «έσοδα και εισοδήματα». Ως αποτέλεσμα τούτου, το πανεπιστήμιο δεν έχει κανένα απολύτως δικαίωμα χρήσεως του πολύτιμου εκείνου κτιρίου για εκπαίδευση και έρευνα σύμφωνα με τον δικό του προγραμματισμό. Μόνον ό,τι δεν χρειάζεται το υπουργείο Υγείας διατίθεται στο πανεπιστήμιο από το όλο κτίριο, ακόμη και εάν αυτό δεν είναι επαρκές και κατάλληλο.

Γνωρίζουμε καλά ότι κάθε αίτημα απόδοσης για καταλληλότερη αξιοποίηση του νοσοκομείου, ώστε να υπηρετεί την ακαδημαϊκή λειτουργία, ούτε καν συζητείται. Εάν ιδιοκτήτης ήταν οποιοσδήποτε τρίτος, τότε η δαπάνη ενοικίων για το ίδιο κτίριο για το υπουργείο Υγείας θα ήταν σημαντική. Σήμερα είναι μηδενική. Και αυτή τη ζημία του πανεπιστημίου δεν βλέπουμε να την έχει αναγνωρίσει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο το υπουργείο Υγείας, ούτε σήμερα ούτε στο παρελθόν.

Κ. Κωνσταντοπουλος, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ