ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Λιγότεροι βουλευτές, νέο εκλογικό σύστημα

grammata-anagnwstwn--4

Κύριε διευθυντά
Διαρκώς σχολιάζεται ο μεγάλος αριθμός των 300 βουλευτών, που, τηρουμένων των αναλογιών και σε σύγκριση με άλλες χώρες, θα έπρεπε να μην ξεπερνά τους 150. Σε συνδυασμό δε και με το πόσο στοιχίζει ένας βουλευτής οικονομικά (συνολικά), ιδίως στα χρόνια της κρίσης, αποτελεί πρόκληση. Σήμερα εξέλιπαν τα περισσότερα προβλήματα που δικαιολογούσαν τα ανωτέρω (συγκοινωνίες, αποστολή αλληλογραφίας, δακτυλογράφηση, βιβλιοθήκες κ.λπ.). Αφορμή για να αναφερθώ στο παρόν θέμα έλαβα από τη δημοσίευση στην «Καθημερινή», στις 27-05-2018, των απόψεων του καθηγητή της Νομικής Σχολής Αθηνών κ. Θεόδωρου Φορτσάκη. Στις απόψεις αυτές (με τις οποίες συμφωνώ στο μέτρο που μπορώ να τις κρίνω) τονίζεται ότι η μείωση του αριθμού των βουλευτών θα πρέπει να συνοδευθεί από τη θέσπιση σταθερού εκλογικού συστήματος (συνδυαστικό μονοεδρικής πλειοψηφικής εκλογής για τους περισσότερους βουλευτές και απλής αναλογικής με λίστα επικρατείας για τους υπολοίπους), από την απαγόρευση συμμετοχής βουλευτών στην κυβέρνηση, από την καθιέρωση ανώτατου ορίου θητειών για τους βουλευτές και από την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στην ανωτέρω δημοσίευση αιτιολογούνται οι προτεινόμενες απόψεις.

Εντύπωση μου έκανε, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, το ότι δεν χρειάζεται συνταγματική αναθεώρηση για τη μείωση των βουλευτών (το Σύνταγμα προβλέπει ότι ο αριθμός των βουλευτών ορίζεται με νόμο από 200 έως 300). Επίσης δεν χρειάζεται αναθεώρηση για την απαγόρευση συμμετοχής των βουλευτών στην κυβέρνηση. Οι απόψεις του βουλευτή Αδ. Γεωργιάδη («Καθημερινή», 3-06-2018), με τις οποίες βασικά διαφωνεί με τον κ. Φορτσάκη, δεν με έπεισαν, κρίνοντας εκ των αποτελεσμάτων (έντονα προβληματική η λειτουργία της Βουλής διαχρονικά και εντέλει η ευθύνη αυτής της μορφής Βουλής για την ταπεινωτική κρίση με τα μνημόνια).

Κλείνοντας, νομίζω ότι προκύπτει «πεδίον λαμπρόν» για τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση για τις προτεινόμενες αλλαγές. Τι σόι δυνάμεις είναι αυτές που εμποδίζουν την εκάστοτε κυβέρνηση και γενικότερα τη Βουλή να κάνει κάτι (ούτε πυρηνικές να ήταν…).

Θάνος Θανάσης, Τοπογράφος μηχανικός ΕΜΠ