ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Θύματα του ιού και «προσθαφαιρέσεις»

Θύματα του ιού και «προσθαφαιρέσεις»

Κύριε διευθυντά
Τώρα που πλέον άρχισε να καταλαγιάζει το πρώτο κύμα της πανδημίας του κορωνοϊού, διάφορες χώρες, κατά βάση βαριά πληγείσες, προβαίνουν σε κατά κάποιον τρόπο τεκμηριωμένη αναθεώρηση στοιχείων, ιδίως των θανάτων που οφείλονται στον ιό. Ενδεικτικές αναθεωρήσεις είναι η αύξηση των θανάτων κατά 1.300 στην Κίνα, η μείωσή τους κατά 2.000 στην Ισπανία, ενώ στο Ην. Βασίλειο εγείρεται θέμα για την υποεκτίμησή τους κατά πλέον των 10.000.

Για τις περιπτώσεις σημαντικής αύξησης των θανάτων σε μια χώρα είναι δυνατός ο ποσοτικός προσδιορισμός της, ακόμη και σε επίπεδο μηνός ή εβδομάδος, με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν σχετικά διαθέσιμα στοιχεία για την ενδιαφερόμενη χρονική περίοδο και για την αντίστοιχη μερικών προηγούμενων ετών, συνήθως 3 έως 5.
Με αυτή τη μεθοδολογία προσδιορίστηκε το 1988 η αύξηση κατά 3.600 των θανάτων στη  χώρα μας, που οφείλονταν στον καύσωνα του Ιουλίου 1987, αν και ο Τύπος την επίμαχη περίοδο έκανε λόγο για αύξηση κατά 2.000.

Ανεξάρτητα από το πρόβλημα με τον κορωνοϊό, στην ψηφιακή βάση της στατιστικής υπηρεσίας του Ην. Βασιλείου ο ενδιαφερόμενος έχει αμέσως στη διάθεσή του πλήρως επεξεργασμένα εβδομαδιαία δημογραφικά στοιχεία και συγκριτικά με τον μέσο όρο της αντίστοιχης περιόδου των προηγούμενων 5 ετών, που καλύπτουν και την προηγούμενη εβδομάδα από αυτή της εισόδου στην ψηφιακή βάση. Η χαρά του (ερασιτέχνη) ερευνητή. Στη χώρα μας οι δυνατότητες είναι ελαφρώς πιο περιορισμένες. Η ελεύθερη ψηφιακή πρόσβαση αφορά στοιχεία σε μηνιαία βάση και μόνο για παρελθόντα έτη. Αρα, υπομονή. Τι είναι ένας χρόνος μπροστά στην (ελληνική) αιωνιότητα; 

Δημ. Χατζηδακης, Δρ χημικός μηχανικός Αθήνα