ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Ναι στην ξένη γλώσσα στο νηπιαγωγείο

Ναι στην ξένη γλώσσα στο νηπιαγωγείο

Κύριε διευθυντά
Με αγανάκτηση υποδέχεται την «ανόητη» απόφαση της κυβέρνησης σχετικά με την εισαγωγή της ξένης γλώσσας στα νηπιαγωγεία ο κ. Γιανναράς («Καθημερινή» 21/6), επηρεάζοντας αρνητικά πολλούς γονείς.

Αστοχος ο τίτλος «Δίγλωσσα βρέφη». Στο νηπιαγωγείο έχουμε νήπια, όχι βρέφη, και μάλλον μιλάμε για «ευαισθητοποίηση» στην ξένη γλώσσα, όχι για συνθήκες διγλωσσίας, εφόσον το πλαίσιο λειτουργίας δεν έχει ξεκαθαριστεί. Απίστευτη η κινδυνολογία σχετικά με την απειλή της μητρικής γλώσσας και τον αφανισμό του ελληνισμού.

Επιθυμώ να στηρίξω την αντίθετη άποψη, αν και δεν πρόκειται για έκφραση «απόψεων», αλλά για διαπιστώσεις, καθώς υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα που υποστηρίζουν την επαφή των νηπίων με τις ξένες γλώσσες. Παράλληλα, η  Ευρώπη είναι υπέρ της εκμάθησης ξένων γλωσσών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. O μεγάλος ψυχολόγος Βιγκότσκι απέδειξε ότι μητρική και ξένη γλώσσα είναι αλληλένδετες και το επίπεδο της μητρικής αναβαθμίζεται με την αφομοίωση μιας ξένης γλώσσας.

Επομένως, δεν πρέπει να περιμένουμε να κατακτηθεί η μία γλώσσα και μετά να ξεκινήσει η άλλη, μήπως και το παιδί μπερδευτεί… Αντίθετα, ο ανθρώπινος εγκέφαλος μέχρι τη νηπιακή ηλικία είναι προγραμματισμένος ώστε να διευκολύνεται η εκμάθηση γλωσσών, ικανότητα που φθίνει με τον χρόνο.

Τα οφέλη, πολλαπλά: κίνητρα εκμάθησης ξένων γλωσσών, καλλιέργεια διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και σεβασμού στη διαφορετικότητα, κατάκτηση σωστής προφοράς, αυξημένες επικοινωνιακές δεξιότητες.

Μπράβο, λοιπόν, στους «δικηγόρους», που βεβαίως δεν μπορούν να τα ξέρουν όλα, αλλά στην περίπτωση της ξένης γλώσσας στο νηπιαγωγείο συμβουλεύτηκαν τους κατάλληλους και έπραξαν το σωστό.

Τινα Μαυρομαρα-Λαζαριδου, PhD, ΕΕΠ Γαλλικής Γλώσσας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης