ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Μετρώντας δισ. και χλμ. στις ράγες

Μετρώντας δισ. και χλμ. στις ράγες

Κύριε διευθυντά
Σε ένα επιτραπέζιο ημερολόγιο του 2004 το υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών παρουσίαζε τα έργα που εκτελούντο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) «Σιδηρόδρομοι, Αεροδρόμια, Αστικές Συγκοινωνίες» (ΣΑΑΣ) του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου και του Ταμείου Συνοχής και υλοποιούντο υπό την επίβλεψη του υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Το Ε.Π. είχε διάρκεια από 1-1-2000 έως 31-12-2006 με προθεσμία αποπληρωμής και ολοκλήρωσης δράσεων την 31-12-2008. Χρηματοδοτείτο κατά 50% δηλ. 1.469 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 50% από εθνική συμμετοχή. Είχε δηλ. συνολικό προϋπολογισμό 2.938 εκατ. ευρώ, ο οποίος κατενέμετο στις επιμέρους επεμβάσεις ως εξής:

Συνολικό κόστος για τις σιδηροδρομικές παρεμβάσεις 2.000 εκατ. ευρώ, για τα αεροδρόμια 264 εκατ. ευρώ, για τις αστικές συγκοινωνίες 642 εκατ. ευρώ και για την οδική ασφάλεια 32 εκατ. ευρώ. Εκτός των ανωτέρω δράσεων του Ε.Π. «ΣΑΑΣ» εκτελούντο έργα σιδηροδρομικά και εκσυγχρονισμού της αεροναυτιλίας συνολικού κόστους 1.548 εκατ. ευρώ, με τη συνδρομή του Ταμείου Συνοχής να ανέρχεται στο ποσό των 780 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, για τον εκσυγχρονισμό του ΟΣΕ και του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας το Ε.Π. προέβλεπε:

1. Αναδιοργάνωση του ΟΣΕ με στόχο τον εκσυγχρονισμό και τη μετεξέλιξή του σε βιώσιμη και ανταγωνιστική επιχείρηση παροχής σιδηροδρομικού έργου.

2. Αναβάθμιση του σιδηροδρομικού άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Ειδομένη με ολοκλήρωση ηλεκτροκινούμενης διπλής γραμμής μήκους 520 χλμ. υψηλών ταχυτήτων της τάξης των 200 χλμ./ώρα, εξοπλισμένης με σύγχρονα συστήματα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης.

3. Ανάπτυξη του προαστιακού σιδηροδρομικού δικτύου Αττικής μέχρι Κιάτο-Θήβα-Χαλκίδα.

4. Κατασκευή διπλής γραμμής κανονικού εύρους Αθήνα-Πάτρα μήκους 200 χλμ., εξοπλισμένη με σύγχρονα συστήματα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης, με ταχύτητες της τάξεως 160-200 χλμ./ώρα.

Δώδεκα χρόνια μετά το πέρας του Ε.Π., έχουν περάσει πέντε κυβερνήσεις και νομίζω ότι θα ήταν πολύ ενδιαφέρον κάποιος αρμόδιος του υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών να μας ενημερώσει ποια από τα έργα του Ε.Π. έχουν ολοκληρωθεί και σε ποιο ύψος έφθασε η τελική δαπάνη, ειδικά για τα έργα εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας.

Στην οικονομική «Κ» της Τετάρτης 12-12-2018 διαβάσαμε ότι ο ΟΣΕ έχει διαθέσει πάνω από 10 δισ. ευρώ για την κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη, που ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί και ότι οι συσσωρευμένες ζημίες του ΟΣΕ ξεπερνούν τα 8,5 δισ. ευρώ. Πώς και πότε θα βγει επιτέλους ο ΟΣΕ από το τούνελ; Με την κατάτμησή του σε διάφορες εταιρείες, που δεν μπορούν να συνεργασθούν αρμονικά και με την αλλαγή του λογότυπου από ΟΣΕ σε ΟSΕ δεν γίνονται θαύματα.

Ματθαίος Μ. Δημητρίου, Πλοίαρχος Π.Ν. ε.α.