ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Αβέρωφ, Μαρκεζίνης και οι μαρτυρίες

Αβέρωφ, Μαρκεζίνης και οι μαρτυρίες

Κύριε διευθυντά
Στην επιστολή του, ο κ. Ε.Γ. Συγκούνας (12/1) αναφέρεται σε αρνητική τοποθέτηση του Ευάγγελου Αβέρωφ στο εγχείρημα του Σπύρου Μαρκεζίνη περί ανάληψης πρωθυπουργίας την 8η Οκτωβρίου 1973. Θα ήθελα να μου επιτραπεί να σημειώσω το εξής: στον τρίτο τόμο της πολιτικής ιστορίας της Ελλάδος (1936-1975) και στη σελίδα 179, ο συγγραφέας Σπύρος Μαρκεζίνης αναφέρει: «…Στις 9 Ιουνίου 1973 με επισκέφθη ο Ευάγγ. Αβέρωφ… με επληροφόρησε ότι ο Υφυπουργός τύπου Βύρων Σταματόπουλος, με τον οποίο διατηρούσε από καιρού επαφή, τον είχε βεβαιώσει ότι η ενδεχόμενη πολιτική εξέλιξη περιελάμβανε Κυβέρνηση Αβέρωφ και ότι αυτός (ο Αβέρωφ) επρότεινε Κυβέρνηση Μαρκεζίνη…».

Επίσης, ο Σπύρος Μαρκεζίνης σημειώνει στο βιβλίο του «Αναμνήσεις 1972-1974» σελίδα 286: «…Ο μεν κ.Ευάγγ. Αβέρωφ, πέραν του συγχαρητηρίου τηλεγραφήματος το οποίον μου απέστειλε, δεν έπαυε να κάνει την εμφάνισίν του … Εις την “Εστία” λ.χ. της 22ας Οκτωβρίου μνημονεύεται ότι αφού επέκρινε διαφόρους εκδηλώσεις της άκρας αριστεράς…αναφερόμενος εις την πολιτική κατάστασιν είπεν ότι το “καθεστώς σήμερον κάνει αξιόλογη προσπάθεια και δεν πρέπει να το κατακρίνομεν εκ προοιμίου την ώραν που πολλοί εσωτερικοί και διεθνείς παράγοντες είναι δυσμενείς”…».

Ι.Κ. Γεωργιου, Καρδιολόγος