ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Από το ραδίως έως το αδίως…

Από το ραδίως έως το αδίως…

Κύριε διευθυντά
Σε κείμενό μου, που δημοσιεύθηκε στη στήλη «Αντιπαραθέσεις» της «Καθημερινής» της Κυριακής 24.3.2019, με αναφορά στη σημασία της ανανέωσης του Ποινικού Κώδικα, εμφιλοχώρησε δυστυχώς τυπογραφικό σφάλμα στην εντός εισαγωγικών φράση «ραδίως μεταβάλλειν» (στ. 65 κειμένου) –οφειλόμενο ίσως στην πολυτονική γραφή της– με αποτέλεσμα αντ’ αυτής να αναγραφεί «αδίως μεταβάλλειν». Η διόρθωσή του είναι χρήσιμη, προς αποκατάσταση του νοήματος αλλά και για όποιον θα ήθελε να αναζητήσει τη σχετική φράση στο έργο του Αριστοτέλους «Πολιτικά» [(1269a)].

Κωνσταντινος Τσινας, Αθήνα