ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Αντιπεριφερειάρχης ο… παλιός νομάρχης

Αντιπεριφερειάρχης ο… παλιός νομάρχης

Κύριε διευθυντά
Σε πολλές ανακοινώσεις – διακηρύξεις διαφόρων δήμων της χώρας αναφέρεται ως υπερκείμενη αρχή ο νομός. Για παράδειγμα:
Ελληνική Δημοκρατία, Νομός Καρδίτσας, Δήμος Μουζακίου

Ομως, νομός (Καρδίτσας ή Νομός Τρικάλων ή Νομός Αττικής ή οποιοσδήποτε άλλος νομός) δεν υπάρχει. Διότι ο θεσμός νομός – νομαρχία καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από την περιφερειακή ενότητα και ο νομάρχης αντικαταστάθηκε από τον αντιπεριφερειάρχη. O νομός ως Ν.Π. με κάποια εξουσία δεν υφίσταται. Υπάρχει μόνον ως ορισμένη γεωγραφική περιφέρεια.

Το περίεργο είναι: Οι δήμοι δεν το ξέρουν αυτό;

Βασίλειος Τακης