ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Προς την εφημερίδα «H Kαθημερινή»
Παρακαλώ να δημοσιευθεί ότι ρητώς δηλώνω ότι δεν είμαι υποψήφιος κανενός κόμματος.

E. Kριαρας