ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Και τα νομίσματα δείχνουν την αλήθεια

Και τα νομίσματα δείχνουν την αλήθεια

Κύριε διευθυντά
Ο κ. Θεόδωρος Κατσουλάκος σε επιστολή του («Κ» 21-12-2018) επικαλείται διάφορα αρχαιολογικά ευρήματα για να ανασκευάσει ανακρίβειες που περιέχονται στα σχολικά εγχειρίδια της ΠΓΔΜ και αποβλέπουν στην επινόηση προγόνων.

Συμπληρώνοντας το γράμμα του κ. Θ.Κ., υπενθυμίζω ότι στο Νομισματικό Μουσείο των Αθηνών (Πανεπιστημίου 12) εκτίθενται χρυσά νομίσματα της αρχαίας Μακεδονίας που γράφουν περιμετρικά στα ελληνικά «ΦΙΛΙΠΠΟΣ» και «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ».

Επειδή όλες οι ανεξάρτητες χώρες γράφουν τα νομίσματά τους στην εθνική γραφή και γλώσσα, τα αναφερθέντα νομίσματα κάνουν τις απόψεις των γειτόνων μας να δείχνουν σαν ένα κακόγουστο ανέκδοτο.

Γεώργιος Κ. Αραμπατζης, Ιατρός, Χολαργός